Klub Aktywnego Seniora został założony w 2010 roku na bazie organizowanych we współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora. Od samego początku sekcja realizuje projekt w ramach miejskiego programu „działalność klubów seniora„, który jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Od początku swojej działalności swoim zasięgiem obejmował całe miasto, a również Klub współpracował z Klubami oraz Uniwersytetami III Wieku z innych miast. Organizowane były wizyty studyjne czy wspólne projekty. Warto wspomnieć o dwóch edycjach programu „Aktywne życie zaczyna się po 60” realizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

W ramach prowadzonej działalności przede wszystkim nastawiamy się na aktywność seniorów na różnym polu w czasie realizowanych projektów proponujemy wiele ciekawych form spędzania wolnego czasu aktywizując się nie tylko ruchowo, ale i umysłowo. Wśród najciekawszych przedsięwzięć realizowanych przez nasz Klub nie sposób wymienić wyjścia na basen, treningi pamięci, gimnastykę, zajęcia nordic walking, senioralną ligę w kręgle, wieczorki taneczne no i oczywiści wycieczki.

Ważnym punktem w działalności Stowarzyszenia jest współpraca z Wrocławskim Centrum Seniora przy organizowanych co roku Wrocławskich Dniach Seniora, w ramach których organizujemy Wrocławskie Igrzyska Seniorów.

W 2012 roku Wrocławskie Centrum Seniora przyznało naszej organizacji certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom„, a w następnym 2013 roku nasza działalność została zauważona przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, który w ramach organizowanego konkursu „zDolne NGO” przyznał nam ten zaszczytny tytuł. W tyle zostawiliśmy wiele innych organizacji w tym duże dolnośląskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. W 2018 roku natomiast Marcin Spitalniak – pomysłodawca i wieloletni koordynator projektu „Klubu Aktywnego Seniora” i „Wrocławskich Igrzysk Seniorów” otrzymał tytuł „Przyjaciel Seniora przyznawany przez Wrocławską Radę Seniorów za działalność na rzecz aktywizacji i integracji wrocławskich seniorów.

W myśl naszego motta „… bo sport tworzę ludzie i ich myślenie” zachęcamy wszystkich do aktywnego włączania się w działalność Klubu oraz Stowarzyszenia.

  LAUREAT KONKURSU
  za działalność na rzecz osób starszych w 2012 roku
  Projekt jest współfinansowany ze środków

  Gminy Wrocław

   

  Klub Aktywnego Seniora

  Małgorzata Kubiszewska – kierownik sekcji
  e-mail: 
  klubseniora@fan.org.pl
  tel.: +48 609 941 775

  ADRES:

  ul. Legnicka 65
  54-206 Wrocław

  KONTO BANKOWE:

  Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
  ul. Legnicka 65
  54-206 Wrocław

  nr konta:
  66 1750 0012 0000 0000 3108 6736

  Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

  6 + 8 =