Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane w ramach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz projektów realizowanych zgodnie z celami zawartymi w statucie organizacji.

Swoje cele realizujemy między innymi poprzez:

  • propagowanie oraz wspieranie rozwoju sportu w zakresie różnych dyscyplin, poziomów zaawansowania i form uprawiania;
  • organizowanie aktywności społecznej i gospodarczej w przedstawionych powyżej obszarach określanych jako promocja sportu lub promocja „poprzez” sport;
  • kreowanie, propagowanie i wspieranie pozytywnych postaw w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju społeczności lokalnych;
  • promowanie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych oraz osiągnięć naukowych w różnych obszarach sportu i rehabilitacji;
  • propagowanie sportu jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu niezależnie od wieku i warunków środowiskowych;
  • podejmowanie działań mających na celu pokonywanie barier tłumiących myślenie i świadomość, ludzkiej nietolerancji oraz braku ambicji.