Osoby, które chcą zostać członkiem Stowarzyszenia muszą złożyć akces w postaci deklaracji członkowskiej, również należy określić czy składa się akces tylko do Stowarzyszenia czy również do sekcji. Po wybraniu odpowiedniej dla siebie sekcji i przyjęciu ich w poczet członków muszą dokonać opłaty wpisowego oraz składki członkowskiej.

OPŁATA WPISOWA – 10 zł

  • opłata pokrywa m.in. wydanie karty członkowskiej – FAN Karta 

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia z dniem 30 września 2016 roku została podjęta decyzja o ujednoliceniu składek członkowskich od 2017 roku. Uznaliśmy, że odchodzimy od modelu dzielenia składek w zależności od sekcji aktywności. Sekcje i deklaracje przynależności do nich pozostają, ale nie ma dodatkowych opłat za przynależność do danej sekcji.

Od 2019 roku składka członkowska do Stowarzyszenia wyniesie:     50,00 zł

Chcąc przystąpić do naszej organizacji należy wypełnić deklarację członkowską.

Zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia – ZOBACZ STATUT.

Dodatkowo należy zaznajomić się z regulaminem członka Stowarzyszenia, który mówi m.in. o tym:

  • by zostać członkiem Stowarzyszenia należy opłacić SKŁADKĘ FAN oraz równocześnie zapisać się do min. jednej sekcji działającej przy Stowarzyszeniu i opłacić określone stosowną uchwałą składki członkowskie.
  • iż istnieje możliwość rozłożenia jej na 2 równe raty

Deklaracja Członkowska – POBIERZ [*.doc] | POBIERZ [*.pdf]