Kierunek na aktywność i turystykę – to hasło przewodnie naszej sekcji. Do głównych zadań sekcji należy organizowanie różnego typu wycieczek i wyjazdów dla aktywnych.

FAN Tour Team to nowa inicjatywa skierowana do tych wszystkich nie zdecydowanych, jak i tych zainteresowanych w głównie wyjazdami.

Sekcja powstała na bazie realizowanych przez Stowarzyszenie projektów turystycznych, były to m.in.:

  • Nordic Walking FAN Tour
  • Biegówki z FAN-em
  • Aktywnie Doliną Baryczy

Duże zainteresowanie tymi wyjazdami uzmysłowiły nam, iż jest potrzeba zorganizowania kolejnej sekcji – tym razem wyjazdowej.

Sekcja organizować będzie różne swoje pomysły oraz pomysły Państwa. Projekty będą realizowane zarówno z pozyskiwanych dotacji (będziemy starali się o dofinansowanie w roku 2011 naszych wyjazdów) oraz wpłat uczestników wycieczek.

Obszarem działań będą zajęcia o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i kulturalnym z elementami edukacyjnymi.

Sekcja będzie m.in. organizować wycieczki turystyczne, krajoznawcze itd.

Do głównych zadań będzie należeć między innymi organizowanie:

  • spływów kajakowych i pontonowych,
  • wyjazdów na narty biegowe,
  • wycieczek turystycznych np. zwiedzanie jakiś miast,
  • i wiele innych

Pomysłodawcy czekają na Państwa propozycje co do miejsc w jakie chcieliby Państwo pojechać. Wszelkie propozycje co do miejsc można kierować do nas drogą mailową na adres tour@fan.org.pl.

FAN Tour Team

Agata Kasprzyszak
e-mail: 
tour@fan.org.pl
tel.: +48 509 234 755

ADRES:

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KONTO BANKOWE:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

nr konta:
75 1750 0012 0000 0000 3108 6477

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

11 + 11 =