Lokal bez papierosa

Lokal bez papierosa

Jako organizacja związana z Promocją Sportu nie mogliśmy odmówić Patronatu nad akcją organizowaną przez Stowarzyszenie MANKO, które uznało problem palenia za istotny i rozpoczęło kampanię edukacyjną w tym zakresie. W listopadzie 2005 roku zrealizowano seminarium...