Jako organizacja związana z Promocją Sportu nie mogliśmy odmówić Patronatu nad akcją organizowaną przez Stowarzyszenie MANKO, które uznało problem palenia za istotny i rozpoczęło kampanię edukacyjną w tym zakresie.

W listopadzie 2005 roku zrealizowano seminarium międzynarodowe SmokeFree Europe, którego rezultatem było stworzenie narzędzi kampanii antynikotynowej (film, spot radiowy, plakaty). Projekt Lokal Bez Papierosa.pl stanowi kontynuację podjętych przez MANKO działań. Kampania społeczna Lokal Bez Papierosa.pl ma na celu propagowanie miejsc wolnych od dymu nikotynowego oraz promowanie poszanowania praw osób niepalących. W ramach współpracy lokali, które, dbając o zdrowie swych klientów, wprowadzą zakaz palenia lub wydzielą zamknięte strefy dla palaczy, akcja ma na celu stworzenie sieci Lokali Bez Papierosa.

Inicjatywa ma sprzyjać wprowadzaniu odpowiedzialnej polityki antynikotynowej przez właścicieli lokali i promować antynikotynową politykę UE, która znalazła już odzwierciedlenie w wielu krajach Europy. Realizowany projekt ma służyć stopniowemu przekonaniu klientów i właścicieli lokali o słuszności i opłacalności wprowadzania miejsc wolnych od dymu papierosowego.

Po co – cele kampanii?

 • Ogólnopolska platforma informacyjna o lokalach/ miejscach wolnych od dymu nikotynowego
 • Ochrona praw zdrowia osób niepalących w miejscach publicznych
 • Propagowanie wprowadzenia odpowiedzialnej polityki antynikotynowej przez właścicieli lokali
 • Edukacja społeczna – promowanie asertywności wśród niepalących
 • Stworzenie i rozpropagowanie sieci lokali bez papierosa
 • Wypracowanie nowych sposobów przeciwdziałania paleniu wśród młodzieży
 • Kontynuowanie antynikotynowej polityki UE
 • Zwiększenie w społeczeństwie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy
 • Nawiązanie międzymiastowej współpracy lokali wolnych od dymu nikotynowego odnośnie dalszych projektów

Dlaczego? Argumenty poparte badaniami:

 • W Polsce około 30% osób przyznaje się do bycia palaczem, jednocześnie bardzo duży procent spośród lokali nie dysponuje salą/ przestrzenią wydzieloną dla niepalących, którzy stanowią 70% społeczności
 • W wyniku biernego palenia w Europie co roku umiera 79 tys. osób
 • Osoby niepalące są skazane na wdychanie dymu nikotynowego w miejscach publicznych (na przystankach, w restauracjach, lokalach gastronomicznych)
 • Brak oznaczeń i informacji o miejscach wolnych od dymu nikotynowego (brak oznaczeń lokali, sal, stolików; brak zainteresowania obsługi preferencjami klientów co do miejsc dla niepalących)
 • Brak respektowania przepisów o zakazie palenia („pozorne sale” dla niepalących)

 

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl