KLUB AKTYWNEGO SIATKARZA – to nowa inicjatywa skierowana do dziewczynek  z rocznika 2005 w Gminie Radków. Celem tej grupy jest propagowanie siatkówki wśród dziewcząt, oraz aktywizowanie ich na rzecz działalności lokalnej.

Projekt ma na celu działanie o charakterze rekreacyjnym, wychowawczym z elementami edukacyjnymi. Projekt będzie aktywizował dziewczynki  z terenu Gminy

 

Radków i przynależących do nich wiosek.

W OFERCIE KLUBU :

  • zajęcia koordynacyjne
  • gry i zabawy z piłka z elementem siatkarskim
  • nauka elementów siatkarskich
  • wyjazdy na mecze piłki siatkowej

KONTAKT: Natalia Rosiak
trener klubu
email: nrosiak@o2.pl
tel: +48 511 029 368

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl