Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN oraz Klub Aktywnego Seniora serdecznie zapraszają na trzydniową wycieczkę do Sandomierza. Wyjazd zaplanowany jest w dniach 15-17 września, mamy zarezerwowane miejsce w Domu Wypoczynkowym „Turysta”.

Sandomierz

Sandomierz to jedno z najstarszych, najpiękniejszych i najważniejszych historycznie miast Polski. Początki osadnictwa na tym terenie i w jego regionie sięgają najdawniejszych czasów. Świadczą o tym dokonywane w obrębie miasta i okolic liczne odkrycia archeologiczne. Ślady pierwszej obecności człowieka na tym obszarze pochodzą z młodszej epoki kamiennej – neolitu (5200 p.n.e. – 1700 p.n.e.). Usytuowane jest na lessowych wzgórzach. Zachowało się tu ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Do najwyższej klasy zaliczane są: średniowieczny układ urbanistyczny miasta oraz jeden z najstarszych obiektów ceglanych na terenie Polski – kościół św. Jakuba. Sandomierz jest ściśle związany z wydarzeniami historycznymi Polski.

Jedną z atrakcji przyrodniczych Sandomierza są Góry Pieprzowe, zaliczane do najstarszych gór w Europie. Można tu spotkać okazy flory stepowej oraz unikatowe naturalne rosarium, utworzone z kilkunastu gatunków dzikiej róży. Najczęściej odwiedzany przez turystów jest Wąwóz Królowej Jadwigi ciągnący się na odcinku pół kilometra.

źródło: www.sandomierz.pl 

Zamek

Wzniesiony w XIV w. na miejscu dawnego grodu, później przebudowany, jest w swojej obecnej postaci wyrazem przemian i nawarstwień historycznych. Zamek zbudowano na miejscu pierwotnej warowni istniejącej na wzgórzu co najmniej od X w. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie pierwotnego grodu. W 1139 roku – kiedy Sandomierz został stolicą księstwa dzielnicowego a gród rezydencją książęcą – musiał być rozbudowany. Ówczesny książęcy gród otoczony był drewniano-ziemnym wałem oraz systemem zasieków ze skośnie wbitych pali. Od strony wysoczyzny przekopano fosę. Mieściła się tu kasztelania a od przełomu XII-XIII wieku – stolica księstwa dzielnicowego. W XIV wieku Kazimierz Wielki wykorzystał miejsce grodu pod budowę murowanego zamku, który prawdopodobnie w tym okresie został połączony z murami miejskimi. Wieża południowo-zachodnia, która króluje nad ulicą Zamkową została wybudowana w 1480 roku. . Później był jeszcze wielokrotnie przebudowywany z udziałem wybitnego architekta i rzeźbiarza Santi Gucciego. Niestety, w 1656 roku został wysadzony w powietrze przez wycofujących się z miasta Szwedów. Ocalało jedynie skrzydło zachodnie. Od połowy XVII wieku w zamku nie rezydowali królowie ani nawet starostowie sandomierscy. Zamek stał się przede wszystkim budynkiem użyteczności publicznej. Po 1795 roku Austriacy przeznaczyli zamek na sąd i więzienie,  natomiast dziedziniec zamkowy otoczono półkoliście biegnącym murem. Na dziedzińcu zamkowym zachowała się stara studnia a pod powierzchnią fundamenty kazimierzowskiego zamku. Więzienie zlikwidowano w 1959 roku. Obecnie zamek jest siedzibą Muzeum Okręgowego.

źródło: www.sandomierz.pl 

Bazylika Katedralna

Wzniesiona w XIV w., zachowała pierwotny układ przestrzenny i bogatą dekorację rzeźbiarską we wnętrzu. Posiada wyposażenie wewnętrzne z XV – XVII wieku (freski bizantyjsko – ruskie, ołtarze rokokowe, obrazy i rzeźby). Bazylika Katedralna wzniesiona została w miejscu pierwotnej romańskiej kolegiaty, zniszczonej najazdami Tatarów w XIII wieku i Litwinów w 1349 roku. W 1360 roku król Kazimierz Wielki funduje nową kolegiatę, która wraz z powstaniem Diecezji Sandomierskiej w 1818 roku otrzymała godność Katedry, a w 1960 roku godność Bazyliki Katedralnej. Jest to gotycka budowla typu halowego z trójbocznie zamkniętym, wydłużonym prezbiterium, nakryta sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Na ścianach prezbiterium zachowały się freski wykonane ok. 1421 roku przez warsztat ruski mistrza Hayla z Przemyśla. Ołtarze i portale Katedry wykonane są z czarnego marmuru a ozdobione marmurem różowym. Są to unikatowe przykłady wyrobów kamieniarskich warsztatów w Czarnej pod Krakowem z XVII i XVIII w. Wnętrze kościoła zdobi wspaniały zespół rokokowych ołtarzy (II poł. XVIII w.) przy międzynawowych filarach. Są one dziełem wybitnego warsztatu mistrza Macieja Polejowskiego ze Lwowa. Na ścianach naw widnieje zespół 16 obrazów, z których 12 tworzy cykl tzw. „Kalendarium”, natomiast cztery obrazy pod chórem przedstawiają sceny z historii Sandomierza.

źródło: www.sandomierz.pl

Program wyjazdu (środa-piątek, 15-17 września 2020 r.):

15 września:

 • 7.00 – wyjazd z Wrocławia (zbiórka przy pl. Solidarności – parking przy ul. Sokolniczej)
 • po drodze postój na drobny posiłek (we własnym zakresie)
 • ok. 14.00 – przyjazd do Sandomierza, zakwaterowanie i czas wolny
 • 18.30 – ognisko lub grill

16 września

 • 8.00 – śniadanie
 • 9.00 – zwiedzanie Sandomierza (z przewodnikiem)
 • przy dobrych warunkach pogodowych wieczorem będziemy chcieli zorganizować rejs statkiem

17 września

 • 14.00 – wyjazd do Wrocławia
 • 20.00-21.00 – planowany przyjazd do Wrocławia

Podany plan jest orientacyjny i może delikatnie się zmienić. W przypadku dużego zainteresowania uczestników wyjazdem planujemy organizację rejsu po Wiśle. Również mogą zostać zaproponowane godziny zwiedzania poszczególnych zabytków z uwagi na zniżki wynikające np. z biletu grupowego.

Cennik:

 • 320 zł – członkowie Stowarzyszenie FAN
 • 360 zł – posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora
 • 375 zł – pozostałe osoby

W cenie:

 • przejazd autokarem
 • zakwaterowanie (2 noclegi)
 • wyżywienie: obiadokolacja (2x) i śniadanie (2x)
 • ubezpieczenie NNW

 

Więcej informacji i zapisy:

Małgorzata Kubiszewska
tel. 609 941 775

Elżbieta Smardz
tel. 692 401 445

Ilość miejsc ograniczona!

Klub Aktywnego Seniora

 

Małgorzata Kubiszewska
e-mail: 
klubseniora@fan.org.pl
tel.: +48 609 941 775

ADRES:

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KONTO BANKOWE:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

nr konta:
66 1750 0012 0000 0000 3108 6736

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

1 + 6 =