Decyzją Zarządu Stowarzyszenia w 2019 roku wysokość składki członkowskiej została ustalona na poziomie 50,00 zł. Jednocześnie Zarząd zrezygnował z możliwości płatności składki w ratach.

Przypominamy, że składkę należy opłacić do końca stycznia. Jeżeli ktoś wcześniej korzysta z jakiś działań Stowarzyszenia, to składkę powinien opłacić przed pierwszymi zajęciami w jakich chce wziąć udział.

Wpłaty dokonywać należy na poniżej wskazane konto.

KONTO BANKOWE:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

nr konta:
75 1750 0012 0000 0000 3108 6477
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna