Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu uprzejmie informuje i zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018. Pierwszy termin zebrania został ustalony na godz. 17:00, natomiast drugi termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 w Centrum Sektor 3.

TERMIN: 28 czerwca 2018, g. 17.00 (I termin), g. 17.15 (II termin)


Członkowie

Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu uprzejmie informuje i zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018. Pierwszy termin zebrania został ustalony na godz. 17:00, natomiast drugi termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 w Centrum Sektor 3 (ul. Legnicka 65)

Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojej obecności. Informacje o przybyciu lub nie możliwości przybycia prosimy kierować do:

tel. +48 501 158 301        e-mail: biuro@fan.org.pl

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć powinni wszyscy członkowie Stowarzyszenia, którzy mają opłacone składki oraz ewentualnie zaproszeni goście. Tegoroczne spotkanie jest sprawozdawczym za działalność Zarządu za okres 2017 roku.

Porządek obrad

  1. Otwarcie zebrania, przedstawienie planu
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
  3. Przedstawienie sprawozdania zarządu
  4. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej
  5. Dyskusja na temat sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej
  6. Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
  7. Głosowanie wniosku nad absolutorium dla Zarządu
  8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań merytorycznego i finansowego za rok 2017
  9. Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl