Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu uprzejmie informuje i zaprasza na sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017. Pierwszy termin zebrania został ustalony na godz. 17:30, natomiast drugi termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.45 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (ul. Legnicka 65)

TERMIN: 29 czerwca 2017, g. 17.30 (I termin), g. 17.45 (II termin)


Członkowie

Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu uprzejmie informuje i zaprasza na sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017. Pierwszy termin zebrania został ustalony na godz. 17:30, natomiast drugi termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.45 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (ul. Legnicka 65).

Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojej obecności. Informacje o przybyciu lub nie możliwości przybycia prosimy kierować na:

tel. +48 501 158 301        e-mail: biuro@fan.org.pl

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć powinni wszyscy członkowie Stowarzyszenia, którzy mają opłacone składki oraz ewentualnie zaproszeni goście. Tegoroczne spotkanie jest wyborczo – sprawozdawczy za działalność Zarządu za okres 2016 roku.

Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania, przedstawienie planu
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 3. Przedstawienie sprawozdania zarządu
 4. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej
 5. Dyskusja na temat sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej
 6. Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
 7. Głosowanie wniosku nad absolutorium dla Zarządu
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań merytorycznego i finansowego za rok 2015
 9. Przedstawienie kandydatur do Zarządu
 10. Głosowanie
 11. Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia