Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu uprzejmie informuje i zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016. Pierwszy termin zebrania został ustalony na godz. 17:00, natomiast drugi termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej w Rynek 58 (sala konferencyjna, III piętro).

TERMIN: 30 czerwca 2016, g. 17.00 (I termin), g. 17.15 (II termin)


Członkowie

Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu uprzejmie informuje i zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016. Pierwszy termin zebrania został ustalony na godz. 17:00, natomiast drugi termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej w Rynek 58 (sala konferencyjna, III piętro).

Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojej obecności. Informacje o przybyciu lub nie możliwości przybycia prosimy kierować do Katarzyny Spitalniak:

tel. +48 501 158 301        e-mail: kasia.spitalniak@fan.org.pl

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć powinni wszyscy członkowie Stowarzyszenia, którzy mają opłacone składki oraz ewentualnie zaproszeni goście. Tegoroczne spotkanie jest sprawozdawczym za działalność Zarządu za okres 2015 roku.

Porządek obrad

  1. Otwarcie zebrania, przedstawienie planu
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
  3. Przedstawienie sprawozdania zarządu
  4. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej
  5. Dyskusja na temat sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej
  6. Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
  7. Głosowanie wniosku nad absolutorium dla Zarządu
  8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań merytorycznego i finansowego za rok 2015
  9. Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia