W tym roku udajemy się do Legnicy na spotkanie z grupą EKORAMA Legnica. Na początku zobaczymy ciekawostki turystyczne miasta, a później udamy się w trasę do Opactwa Cystersów w Lubiążu. Powrót planowany jest w godzinach wieczornych.

TERMIN: 16 lipca 2016 r. [sobota], godz. 7.15 w holu Dworca Głównego PKP*

Legnica – spacer śladami przeszłości

Po dojechaniu pociągiem na Dworzec PKP w Legnicy udamy się na zwiedzanie miasta, tu liczymy na pomoc Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej EKORAMA Legnica.

Legnica, jak każde miasto, posiada własną, specyficzną i wyjątkową historię. Jej ślady odnajdujemy w układzie urbanistycznym, zabytkowych obiektach, w niepowtarzalnym klimacie parku miejskiego czy malowniczej dzielnicy Tarninów. Na rozwój i kształt Legnicy od wczesnego średniowiecza oddziaływały dwa zasadnicze czynniki – tranzytowe położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych o międzynarodowym znaczeniu oraz rola strategiczno-obronna, rezydencjonalna i administracyjna, najpierw jako stolicy piastowskiego księstwa, potem siedziby rejencji, a po II wojnie światowej – czasowo – województwa. Nie sposób też pominąć wpływu na najnowsze dzieje miasta prawie półwiecznego (1945-1993) stacjonowania w nim garnizonu wojsk radzieckich.

Zamek

Jedna z najważniejszych budowli Legnicy. Przez ponad 750 lat siedziba i symbol władzy terytorialnej: książąt piastowskich do 1675 r., starostów habsburskich do 1741 r., w końcu od 1809 do 1945 r. pruskich i niemieckich urzędów rejencyjnych. Dziś w zamku mieszczą się instytucje oświatowe, a na jego dziedzińcu organizowane są liczne imprezy kulturalne.

Mauzoleum Piastów

Mauzoleum Piastów w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy powstało w latach 1677-1679. Pierwsza na Śląsku barokowa kaplica grobowa należy do najwybitniejszych zabytków epoki łączących w harmonijną całość wszystkie dziedziny sztuki: architekturę, rzeźbę i malarstwo. Wyróżnia się układem przestrzennym, dekoracją wnętrza oraz programem ideowym. Do oryginalnych barokowych elementów wyposażenia mauzoleum obok sarkofagów należą: alabastrowe posągi, tablica fundacyjna, kraty oraz fragmenty fresków w kopule. Dekoracje stiukowe kopuły i ścian, niemal wszystkie malowidła oraz inskrypcje są rekonstrukcjami wykonanymi w latach 1899-1906. Przeprowadzona wówczas kompleksowa konserwacja mauzoleum przywróciła wnętrzu pierwotny barokowy charakter.

Stary i Nowy Ratusz

Legnicki Stary Ratusz przypomina barokowy pałac i jest uznawany za najciekawszą na Dolnym Śląsku realizację tego typu architektury miejskiej. Wybudowano go w latach 1737-1741 wg projektu miejscowego budowniczego Franza Michaela Scheerhofera Młodszego. Pierwsze posiedzenie rady miejskiej odbyło się tu 15 maja 1741 roku. Ostatnie, 164 lata później, 8 kwietnia 1905 roku. Stary Ratusz jest obecnie integralnie połączony z przylegającym doń od północnej strony budynkiem teatru. Siedzibą władz samorządowych jest tzw. Nowy Ratusz, wybudowany w bliskim sąsiedztwie w latach 1902-1905.

Nowy Ratusz wzniesiony w latach 1902-1905 jest efektem realizacji pierwszej części projektu, zakładającego docelowo powstanie czteroskrzydłowego zespołu z dwoma dziedzińcami wewnętrznymi oraz monumentalną wieżą. Budowa nigdy nie została ukończona. Obecnie główne wejście do ratusza znajduje się od strony pl. Słowiańskiego. Portal, podobnie jak wejście północne, zdobi korona miejska, motyw użyty również w zwieńczeniu owalnej, bogato zdobionej tarczy z herbem Legnicy, ulokowanej w górnej części frontonu. Poniżej widoczne są daty rozpoczęcia i zakończenia budowy ratusza: 1902-1905. Nad oknami trzeciego piętra elewacji północnej i zachodniej, poniżej frontonów, w górnej części pilastrów rozdzielających okna wkomponowano łaciński napis: SALUS PUBLICA SUPREMA LEX (Dobro publiczne najwyższym prawem). 

Park Miejski

Legnicki park usytuowany został na południowo-wschodnich obszarach podmiejskich, których naturalną granicę stanowiły Kaczawa i Młynówka i obejmuje nadrzeczne pastwiska (błonia), część systemu obronnego miasta z dawnymi stawami oraz nieczynny cmentarz kościoła Mariackiego. Park nie jest założeniem jednorodnym i spójnym stylistycznie. Był zagospodarowywany etapami i w swoim zasadniczym zrębie został ukształtowany w 2 poł. XIX wieku. W 2010 r. wpisano go na listę obiektów zabytkowych.


Po wizycie w Legnicy udamy się w trasę w kierunku Lubiąża i tamtejszego Opactwa CystersówGród w Lubiążu, usytuowany nad jedną z najstarszych przepraw rzecznych przez Odrę, powstał w epoce wczesnofeudalnej i uważany był już w XII wieku za bardzo stary. Do tego właśnie grodu 16 sierpnia 1163 roku z Pforty nad Saalą w Turyngii przybyli pierwsi Cystersi. Sprowadził ich do Lubiąża książę Bolesław I Wysoki.

Pałac Opatów

Wybudowany w latach 1681-1699 to ogromny obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, pokryty wysokim dwuspadowym dachem. Fasada skrzydła zachodniego o długości 96 m stanowi część głównego masywu całego opactwa. Skrzydło północne ma długość 118 m a szerokość 18 m. Powierzchnia to 6350 m², kubatura 87800 m³. Stan techniczny obiektu jest dobry, po pełnym remoncie zabezpieczającym i pełnej konserwacji najważniejszych sal – jadalni opata i sali książęcej.

Klasztor

Barokowy budynek klasztorny wybudowany w latach 1692-1710, częściowo w miejscu budynków rozebranych a częściowo nadbudowany na wcześniej istniejącym obiekcie. Jest to ogromny czworobok, którego skrzydło zachodnie o długości 101 m jest na tej samej linii co skrzydło zachodnie pałacu opatów. Poza dużymi salami reprezentacyjnymi – refektarz i biblioteka – na każdej kondygnacji znajduje się ponad 30 pomieszczeń o powierzchni od 24 do 50 m². Cała powierzchnia klasztoru ma 6402 m², a jego kubatura to 190000 m³. Stan techniczny budynku jest dobry – po remoncie zabezpieczającym.

Po wizycie w Klasztorze i wspólnym grillu każda z grup uda się w swoim kierunku. Nasza trasa będzie biegła do Wrocławia przez Malczyce, Kobylniki, Mrozów, Wilkszyn pod Stadion Miejski we Wrocławiu.


TRASA: ZOBACZ ORIENTACYJNĄ TRASĘ

DYSTANS: ok. 85 km [istnieje możliwość wcześniejszego skrócenia trasy np. Szczepanów (53 km), Miękinia (65 km)]

UWAGA! Przed wyjazdem prosimy zapoznać się z regulaminem wycieczek rowerowych z FAN Bike Team. Przypominamy o zakazie zabierania na wyjazdy zwierząt.


CENNIK

  • 20,00 zł – członkowie sekcji FAN Bike Team
  • 23,00 zł – członkowie pozostałych sekcji
  • 25,00 zł – posiadacze karty rabatowej 
  • 30,00 zł – pozostałe osoby 

W cenie: 

  • bilet PKP [uczestnik+rower]
  • opieka pilota

 wybór środka transportu uzależniony od ilości osób

WPŁATY:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

nr konta: 75 1750 0012 0000 0000 3108 6477

z dopiskiem „Legnica – rowery” oraz imieniem i nazwiskiem w przypadku wpłacania z nie swojego konta. 


UWAGA! Przed wycieczką należy sprawdzić stan swojego roweru!

Liczba osób jest ograniczona! Przewidujemy 15 miejsc, więc prosimy nie czekać do ostatniej chwili. W pierwszej kolejności przyjmowani są członkowie sekcji FAN Bike Team [pozostałe osoby mogą się wpisywać na listę chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń po 30 czerwca będziemy kontaktować się z poszczególnymi uczestnikami, w zależności od wolnych miejsc].

ZAPISY:

Agata Kasprzyszak

e-mail: tour@fan.org.pl

tel.: 509 234 755

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl