Aktywny Dolny Śląsk to pilotażowy program budżetu obywatelskiego dla inicjatyw sportowych i turystycznych. Od 8 do 22 maja 2016 r. będzie odbywać się głosowanie na projekty, które przeszły weryfikację formalną.

My zachęcamy do głosowanie na projektu #85 na stronie programu.

Aktywny Dolny Śląsk

#Budżet sportowo-turystyczny

To pilotażowy program budżetu obywatelskiego dla inicjatyw sportowych i turystycznych. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz pierwszy będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

więcej o programie: ZOBACZ 


Od 8 do 22 maja czeka nas kolejny etap pilotażu dolnośląskiego budżetu obywatelskiego. Przez dwa tygodnie każdy, kto ukończył 16 rok życia będzie mógł zagłosować na dowolny projekt ze 126 z tych, które pomyślnie przeszły etap weryfikacji. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań, które pojawiają i powtarzają się w rozmowach telefonicznych, mailach i komentarzach.

Głosowanie odbędzie się tylko i wyłącznie przez Internet. Argumentów jest kilka, ale za najważniejszy może posłużyć logistyka. Województwo liczy blisko 3 miliony mieszkańców, projektem zajmuje się zaledwie kilku pracowników. Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwalają sądzić, że całość obsługi Programu moglibyśmy ograniczyć do Internetu – częstotliwość kontaktu, statystyki ze strony internetowej i przeważające użycie generatora w procesie zgłaszania propozycji mogą posłużyć za dowody zainteresowania i skuteczności wariantu wirtualnego.

Dwa tygodnie czasu to naszym zdaniem optymalny okres, jaki warto przeznaczyć na współzawodnictwo pomiędzy propozycjami mieszkańców. Proces przygotowania się do głosowania rozpoczął się wraz z opublikowaniem wszystkich, dopuszczonych do tego etapu, projektów (25 kwietnia). Każdy z pomysłodawców otrzymał unikalny kod projektu, pod którym kryje się jego skrócony opis (podany na etapie pomysłu) oraz szacunkowa kwota dotacji i okręg w jakim zgłoszono pomysł. Na podstawie tych informacji od 8 do 22 maja, każda osoba, która ukończyła 16 lat będzie mogła poprzez podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oddać jeden głos na jeden dowolny projekt w ramach programu Aktywny Dolny Śląsk. Niezależnie czy głosujący mieszka w danym okręgu, głos można oddać z dowolnego miejsca na dowolny projekt zgłoszony w ramach ADŚu!

źródłoaktywny.dolnyslask.pl 

My zachęcamy do głosowania na projekt #85 Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking.