Projekt „Aktywne życie zaczyna się po 60-ce”  ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych poprzez ich aktywność społeczną oraz edukację. Realizowany jest w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁY