Celem głównym projektu „Profesjonalny Wolontariusz sportowy” jest poprawa jakości i poziomu wolontariatu podczas imprez sportowych.

Dzięki licznym szkoleniom, spotkaniom studyjnym Uczestnicy zdobędą wiedzę potrzebną do działalności Wolontariusza.

Jeśli jesteś w wieku 16-35 lat oraz pochodzisz z terenu aglomeracji wrocławskiej, zapisz się do programu.
  • szkolenia dla Wolontariuszy
Zakłada się, że Uczestnicy w przypadku posiadania odpowiednich certyfikatów (np. z pomocy medycznej) nie muszą brać udziału we wszystkich szkoleniach. W ramach projektu przewidziane są takie szkolenia jak pomoc medyczna, bezpieczeństwo imprez masowych, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, logistyka, biuro prasowe, turystyka regionu, język angielski.
  • szkolenia dla liderów
Najbardziej kreatywne i aktywne osoby będą miały okazję uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach (animacyjne, warsztaty kierowania grupą, rzecznictwo). Pozwoli to na powstanie liderów w lokalnej społeczności.
  • praktyka wolontariacka
Każdy uczestnik będzie miał okazję uczestniczyć w przynajmniej jednej imprezie sportowej, co pozwoli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną.
  • szkolenia dla koordynatorów wolontariatu
Zakłada się przeszkolenie koordynatorów wolontariatu z przynajmniej 5 organizacji.
  • wizyty studyjne da liderów
Zakłada się udział Uczestników w 2 wizytach studyjnych podczas dużych imprez poza Wrocławiem i aglomeracją wrocławską w celu wymiany doświadczeń.
  • powstanie raportu końcowego
W raporcie opisany zostanie przebieg projektu oraz wypracowane narzędzia do pracy z Wolontariuszami.

Każdy Uczestnik otrzyma pakiet wolontariusza, który będzie zawierać między innymi koszulkę projektu.

DOKUMENTY:


KONTAKT: tel. 71 797 60 80 | e-mail: wolontariusze@fan.org.pl