26.IV – Park Leśnicki

Miejsce: Park Leśnicki

Dojazd: autobusami linii 403,409 oraz tramwajami linii 10 i 20.

Zbiórka: 14.00 na pętli w Leśnicy

Park Leśnicki położony jest w zachodniej części Wrocławia, w obrębie osiedla Leśnica. Park o powierzchni 21 ha jest najbardziej na południe wysuniętą częścią większego kompleksu zieleni, którego północną część stanowi Las Mokrzański.

Park ten leży w tzw. korytarzu ekologicznym, którego oś tworzy rzeka Bystrzyca. Obecna nazwa parku obowiązuje października 1993 roku. Park wraz z zespołem pałacowym wpisany jest w Rejestrze zabytków nieruchomych.

Park położony jest pomiędzy ulicami:

  • Średzką – na południe od parku
  • Marszowicką – na zachód od parku.

Wschodnią granicę parku wyznacza rzeka Bystrzyca. Natomiast na północ od parku położone są obszary Lasu Mokrzańskiego stanowiące tereny wodonośne. Do atrakcji parku należą m.in. takie obiekty jak: stawy, okazy dendrologiczne, labirynt grabowy, naturalne stanowiska zawilców, plac zabaw dla dzieci. W pobliżu parku przepływa rzeka Bystrzyca. Istniejąca kładka umożliwia przejście do osiedla Stabłowice. W parku znajduje się również kilka pomników przyrody, są to okazy: platana klonistego i dębu szypułkowego.

Jednak do największych atrakcji tego miejsca należy renesansowy zamek położony w południowej części parku, w którym znajduje się m.in. Centrum Kultury „Zamek”.
W XIX wieku park został ukształtowany przez J.P. Lenne. W okresie powojennym park podupadł, a zniszczenia wojenne nie zostały usunięte. Dopiero pod koniec XX wieku, pod kierunkiem Haliny Krajewskiej park został odrestaurowany w sposób nawiązujący do koncepcji J.P. Lenne.

Spacerując alejkami możemy podziwiać ogromne drzewa oraz największy we Wrocławiu okaz Liriodendrona tulipifera, który niewątpliwie należy zaliczyć do osobliwości dendrologicznych .Park jest zadbany i czysty. Jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i rodzinnych spacerów. Dla naszych pociech jest dostępny kolorowy plac zabaw. Po alejkach można odbywać przejażdżki rowerowe .

Opracowane na podstawie Wikipedia.pl

Opłaty za spacery:

  • 5 zł – członkowie Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN
  • 8 zł – pozostali

UWAGA!

  • Opłaty należy wpłacać do 4 dni po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

ZAPISY:

tel.: 71 797 60 80

e-mail: nordicwalking@fan.org.pl

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl