Sekcja FAN Tour Team zaprasza 18 kwietnia na wyprawę z kijkami z Obornik Śląskich. Jest to miasto położone 26 km od Wrocławia, usytuowane na południowych stokach Wzgórz Trzebnickich. Ze względu na warunki przyrodnicze miejscowość ta miała niegdyś charakter uzdrowiskowy i nazywana była „zielonymi płucami Wrocławia”.

Trasa jest łatwa i przeznaczona dla wszystkich. Prowadzi przez rozległe bory sosnowo-dębowe, otwarte przestrzenie pól, przez łagodne pofalowane tereny. Przy okazji możemy obejrzeć pałce w Wielkiej Lipie i Bagnie (klasztor).

Osola – powstała jako kolonia Wielkiej Lipy. Bogato zalesiona położona na północnych stokach Wzgórzach Trzebnickich , na wys.147-165 m n.p.m. jest jednym z najpopularniejszych miejsc dla turystyki weekendowej mieszkańców Wrocławia. Stanowi doskonały punkt wypadowy do wędrówek po malowniczej okolicy. Wokół Osoli rosną piękne lasy mieszane. Na terenie wsi odkryto ślady kultury łużyckiej.

www.osola.pl

Bagno – według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

 • zespół pałacowy; od 1953 w miejscowym barokowym zespole pałacowym z początku XVIII w. znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów – klasztor salwatorianów. W środku zachowała się barokowa klatka schodowa wykonana z drewna i kamienny, ozdobny kominek z tego samego okresu:
 • pałac, z XVIII w., przebudowany w początku XX w.
 • pałac „Nowy Zamek”, z 1913 r.
 • garaż z bramą, z 1913 r.
 • stróżówka z bramą, z 1913 r.
 • altana żeliwna, z 1905 r.
 • dom ogrodnika, z 1910 r.
 • zabytkowy park wokół pałacu
www.wikipedia.org

Wielka Lipa – według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest:

 • zespół pałacowy, neogotycki z 1899 r. – z drugiej połowy XIX w.:
 • pałac „Elsenburg”, wzniesiony dla rodziny von Waldenburg-Würben; znacjonalizowany w 1945 r., obecnie własność prywatna
 • park

 www.wikipedia.org

Trasa: 19,9 km (możliwość skrócenia trasy w trakcie marszu)

CENY:

 • 20 zł – sekcja FAN Tour Team
 • 25 zł – pozostałe sekcji, posiadacze kart rabatowych
 • 30 zł – pozostałe osoby

CENA ZAWIERA:

 • przejazd pociągiem na trasie: Wrocław – miejsce docelowe – Wrocław
 • opiekun na trasie

SZCZEGÓŁY WYJAZDU:

miejsce zbiórki – Dworzec Główny

godzina zbiórki: 7.40 w holu głównym – załatwianie wszelkich formalności,

 • 08:06 – wyjazd
 • ok. 9.00 – przyjazd
 • 09.00 – ok. 15.00 – czas spędzany na trasie
 • 15.40 – pociąg powrotny z Osoli

UWAGA! Wszystkie szczegóły dotyczące zasad zapisów są dostępne w REGULAMINIE.

ZAPISY:

Agata Brylewska

Wpłaty należy wpłacać na konto naszego Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Nr konta: BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027 z dopiskiem: „Oborniki Śląskie – Nordic Walking” oraz imieniem i nazwiskiem w przypadku wpłacania z nie swojego konta.

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl