Kolejny projekt dofinansowany! Nasze Stowarzyszenie otrzymało w ramach Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej będzie realizowało projekt “Profesjonalny Wolontariusz Sportowy“.

Już niedługo podamy więcej szczegółów.