15. III. – Park Zachodni      

Park ten, o powierzchni ok. 75 ha, powstał w latach 1897-1899 i obecnie położony jest w obrębie ulic Lotniczej, Pilczyckiej, Kozanowskiej i  Popowickiej. Kompleks zieleni został założony na terenie dawnych cmentarzy: komunalnego, żydowskiego, katolickiego cmentarza  parafii św. Mikołaja oraz cmentarzy poniemieckich. Na terenie parku, do czasów obecnych, zachowały się m.in. fragmenty żeliwnych krzyży, kamienne nagrobki, secesyjna figura anioła na postumencie, modernistyczne kwietniki i sadzawki oraz stanowisko artyleryjskie z podziemnym schronem w pobliżu nowego cmentarza Żydowskiego.

Obecnie park Zachodni stanowi teren rekreacyjny mieszkańców zachodniej części Wrocławia. Znajdują się tutaj m.in.: liczne ścieżki o doskonałym podłożu do uprawiania nordic walking, a także do biegania, boisko do gier sportowych, place zabaw, liczne polany powstałe w starorzeczu Odry, grobla Kozanowska łącząca Kozanów z parkiem Popowickim, hala sportowo – rekreacyjna Orbita.

Na terenie parku Zachodniego odbywały się Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking o Puchar Prezydenta Wrocławia.

W parku najcenniejsze są stare drzewostany składające się z dębów szypułkowych, grabów, świerków, brzóz brodawkowatych, klonów zwyczajnych. Wymienione gatunki drzew są wyjątkowo okazałe lecz często uszkodzone przez działanie wiatru, powodzi z roku 1997, wichur z roku 2006. Równie piękne i “dumne” są drzewa: kasztanowce zwyczajne, robinie akacjowe, graby zwyczajne. W części północnej parku występują skupiska krzewów bzu czarnego i dzikiej róży, kaliny koralowej.
W parku liczną grupę stanowią zwierzęta – wiewiórki pospolite, wróble, sikorki bogatki, sroki, kowaliki, pełzacze ogrodowe.

Park w większości obszaru jest zadbany. Są w nim ławki, miejsca do odpoczynku i zabawy. Część parku jest obficie porośnięta drzewami co nadaje wielu miejscom charakter “dzikiej przyrody”. Jest to wspaniałe.  Ciekawa przyroda, drzewa, rośliny zielne, ptaki i wiewiórki nadają charakterystyczny styl temu parkowi, który umożliwia pełen relaks w sytuacjach stresowych. Jest również miejscem, w którym płuca człowieka mają możliwość odpoczynku od miejskich zanieczyszczeń powietrza.

Trasa spaceru wiedzie obok cmentarza żydowskiego przy ulicy Pilczyckiej. Niestety nie możemy go zwiedzić gdyż godziny otwarcia cmentarza w niedzielę: od 9:00 do 13:00. Proponuję poczytać o cmentarzu na STRONIE

Dojazd: autobusami linii 103, 126, 127, C, 435 oraz tramwajami linii 31, 32.

Zbiórka o 14.00 na parkingu „Biedronki” ul. Kozanowska 2 (naprzeciwko kościoła).

Opracowane na podstawie Wikipedia.pl

Opłaty za spacery:

  • 5 zł – członkowie Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN
  • 8 zł – pozostali

UWAGA!

  • Opłaty należy wpłacać do 4 dni po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

ZAPISY:

tel.: 71 797 60 80

e-mail: nordicwalking@fan.org.pl

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl