Sekcja Klubu Aktywnego Seniora zaprasza wszystkich Seniorów na wspólne zajęcia w roku 2015. I tym razem nie zabraknie wielu atrakcji.

W roku 2015 kontynuować będziemy inicjatywy skierowane do Seniorów. W dalszym ciągu nasze działania dotyczyć będą rekreacji, turystyki, spotkań kulturalnych oraz innych integrujących środowisko osób starszych i pozwalających im utrzymać zdrowie i kondycję.

Zapraszamy do współpracy szerokie gremium ludzi starszych, którzy poprzez wszelkie formy aktywności zarówno fizycznej jak i umysłowej oraz poprzez włączenie się w prace Klubu, chcą uniknąć wykluczenia społecznego i poznać nowych przyjaciół pozytywnie umotywowanych.

W celu zapewnienia bieżącej informacji o naszych działaniach oraz wymiany informacji, a także ukierunkowania naszych działań ku zadowoleniu członków, organizować będziemy w każdym kwartale spotkania klubowe, na które zapraszać będziemy także niezrzeszonych Seniorów.  O terminach spotkań informować będziemy na bieżąco.

Pierwsze takie spotkanie zorganizujemy w dniu 4.03.2015r. w Wrocławskim Centrum Tańca przy pl. Solidarności 1/3/5. Okazją do tego będą 5 Urodziny Klubu Aktywnego Seniora przy Stowarzyszeniu Promocji Sportu FAN.

W roku bieżącym kontynuować będziemy nasze spotkania rekreacyjne na basenie w Aquaparku przy ul. Borowskiej 99. Wejścia odbywać się będą we wtorki o godz. 9:30. Cena wejścia na 3 godziny do strefy rekreacyjnej, włącznie z pobytem w strefie saun, dla członków KAS wynosić będzie od lutego 2015 – 9 zł. Cena uzależniona jest od oferty Aquaparku i będziemy ją do niej dostosowywać na bieżąco, o czym będziemy informować przy każdej zmianie.

Inną formą aktywności fizycznej jest organizowana gimnastyka, która odbywa się w dwóch grupach w sali Gimnazjum nr 18 przy ul. Kłodnickiej 36. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00 i 17:50. Opłata miesięczna 10 zł dla członków KAS i 12 zł dla pozostałych osób; w przypadku opłaty za zajęcia jednorazowe koszt wynosi odpowiednio 4 i 5 zł.

Doskonałą formą rekreacji spełniającą także rolę utrzymania dobrej kondycji są warsztaty taneczne, które odbywają się w Szkole Tańca Al-Mara przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 10:30 – 11:30 i 12:00 – 13:00 oraz w środy o godz. 10:30 – 11:30. Opłata za karnet na 4 wejścia wynosi 36 zł dla członków KAS oraz 38 zł dla pozostałych osób. Nabyte tam umiejętności będzie można wykorzystać na Balach Seniorów, w których bierzemy udział.

Program działań sekcji KAS obejmuje również organizację wycieczek integracyjnych i turystycznych. W tym zakresie zorganizowana zostanie wycieczka do Cieplic połączona z dwugodzinnym pobytem w termach w dniu 27.01.2015r. Cena wycieczki z przewodnikiem, pobytem na basenie, obiadem, ubezpieczeniem i przejazdem wynosi: 70 zł dla członków KAS, 75 zł dla członków FAN, 75 zł dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora i 80 zł dla pozostałych osób.

W miesiącu maju przewidziana jest w dniach 8-9.05.2015 wycieczka do Żarnowa dla członków KAS.

Planujemy także zorganizowanie w dniu 18.07.2015 pikniku na statku. Bliższe dane odnośnie ilości osób i ceny zostaną podane w terminie późniejszym.

Jeżeli będą chętni na wyjazd integracyjny 2-dniowy rozważymy możliwość jego organizacji we wrześniu lub październiku.

Od miesiąca kwietnia kontynuować będziemy spacery po Wrocławiu z przewodnikiem. Zorganizujemy również zwiedzanie Torów Wyścigowych na Partynicach, centrum CeTa, ewentualnie Muzeum powozów w Galowicach itp. Informacje podamy na bieżąco.

Poza rozwijaniem aktywności fizycznej proponujemy Seniorom treningi pamięci, które prowadzone są w piątki o godz. 11:30. Zajęcia prowadzone są w ciekawy, profesjonalny sposób, sprawiający przyjemność i dający efekt lepszego operowania pamięcią, tak ważną w naszym wieku. Opłata wynosi: za 4 zajęcia dla członków KAS – 50 zł, dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 55 zł, dla pozostałych osób 60 zł. Można także wnosić opłatę za 12 zajęć  i wynosi ona odpowiednio 120 zł, 140 zł i 150 zł.

W ramach działań kulturalnych przewidujemy wspólne wyjścia do kina, teatru, opery, oraz na inne wydarzenia, o czym informować będziemy na bieżąco.

Poza tym członkowie KAS i pozostali Seniorzy mogą brać udział w wycieczkach rowerowych organizowanych przez FAN Bike Team, wycieczkach turystycznych, spacerach nordic walking oraz wyjazdach na narty biegowe organizowanych przez FAN Tour Team, gdzie również uzyskają stosowne zniżki.

W celu dotarcia do jak największej grupy Seniorów członkowie KAS pełnią dyżury w Centrum Informacji Seniora przy pl. Dominikańskim 6, gdzie udzielają wszelkich informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia FAN i działającego w jego ramach Klubu Aktywnego Seniora. Dyżury prowadzone są w każdą środę w godz. 13 – 15.

Kierownik sekcji KAS Małgorzata Kubiszewska

ZAPISY

Małgorzata Kubiszewska

tel.: 508 918 428

e-mail: klubseniora@fan.org.pl

WPŁATY:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Nr konta: BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027

z dopiskiem: „nazwa imprezy” oraz imieniem i nazwiskiem w przypadku wpłacania z nie swojego konta.

 INFORMACJE O SEKCJI KLUBU AKTYWNEGO SENIORA

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl