01. II. – Park Wschodni

Miejsce: Wschodni

Dojazd tramwajem:  3, 5 oraz autobusem: 100, 114, 134

Zbiórka: 14.00 na przystanku „Park Wschodni”

Jest to najmłodszy z wrocławskich parków. Jest  położony na dwóch wyspach, utworzonych przez odnogi rzeki Oława. Położony jest w widłach rzeki Górnej i Dolnej Oławy, której oba koryta w części północno-zachodniej parku są połączone (obecnie porośniętym przez trzcinę) kanałem. Dawniej umożliwiał on pływanie małymi łodziami lub kajakami wokół parku. Park jest rajem dla pieszych, rowerzystów i wędkarzy. Jest świetnym miejscem do spacerów z kijkami. Jedyną, dostępną obecnie drogą do parku, jest gruntowa droga biegnąca od ulicy Krakowskiej, przez Most Parkowy.

Powierzchnia parku to ponad 30 ha. Park został zaprojektowany w latach 20. XX wieku. W parku zobaczyć można pomnik poświęcony SA z 1935 roku. W obrębie parku znajduje się kilka mostków i kładek. W centralnej części parku znajduje się nieduży staw.

Park Wschodni i jego najbliższe okolicą są miejscem akcji opisanej w powieści autorstwa Wacława Grabkowskiego pod tytułem Park Wschodni. Opisane w powieści wydarzenia dzieją się w 2004 roku, a ich głównymi bohaterami są pracownicy parku.

Opracowane na podstawie Wikipedia.pl

Opłaty za spacery:

  • 5 zł – członkowie Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN
  • 8 zł – pozostali

UWAGA!

  • Opłaty należy wpłacać do 4 dni po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

ZAPISY:

tel.: 71 797 60 80

e-mail: nordicwalking@fan.org.pl

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl