18.I – Park Południowy

Miejsce: Park Południowy

Dojazd tramwajem: 2, 6, 7, 17 oraz autobusami  107, 113, 126,oraz D

Zbiórka: 14.00 przy pomniku Chopina.

Zaliczany jest do parków krajobrazowych o dużych walorach kompozycyjnych i dendrologicznych.

W przeciwieństwie do innych parków miasta utworzono go od podstaw, a nie poprzez adaptację terenów leśnych. W 1892 r. architekt krajobrazu Hugo Richter i botanik Ferdinand Cohn stworzyli park krajobrazowy z polanami i dużym stawem, nad którym browarnik Georg Haase zbudował stylową restaurację z wysoką wieżą. Restauracji dziś nie ma, pozostał park ze stawem z wodotryskami, nad nim widokowy taras Landsberga, oraz wzgórze Bendera z małą altaną, ścieżki, polana, zadbane kwietniki i ogród bylinowy. Od 1995 r. park ma status zabytku przyrody. Rośnie w nim 109 gatunków roślin; do atrakcji parku należą ciekawe okazy dendrologiczne cypryśnika błotnego, tulipanowca amerykańskiego , orzesznika pięciolistkowego , platana i rzadko spotykanej w Polsce odmiany kasztanowca. W części południowo-zachodniej, od strony ul. Powstańców Śląskich i Waligórskiego, znajduje się ogród bylinowy z pawilonem widokowym „Grzybek”.

Od 5 września 2004 roku w parku stoi pomnik Fryderyka Chopina według projektu profesora warszawskiej ASP, Jana Kucza. Prawie czterometrowej wysokości brązowy monument przedstawia wyniszczonego suchotami kompozytora, siedzącego w sofie i zasłuchanego w dźwięki muzyki.

Jest to świetne miejsce do uprawiania Nordic Walking.

Opracowane na podstawie Wikipedia.pl

Opłaty za spacery:

  • 5 zł – członkowie Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN
  • 8 zł – pozostali

UWAGA!

  • Opłaty należy wpłacać do 4 dni po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

ZAPISY:

tel.: 71 797 60 80

e-mail: nordicwalking@fan.org.pl

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl