Dla osób wyjeżdżających wspólnie z nami na sylwestra do Radkowa Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN proponuje ubezpieczenie NNW. Koszt ubezpieczenia 5 zł/osoba za cały wyjazd.

Zgłoszenia: tel.: +48 509234755, e-mail: tour@fan.org.pl

Wpłaty: osobiście w biurze Stowarzyszenia lub na konto BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027