Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN po raz kolejny otrzymało dotację na projekt „Klub Aktywnego Seniora w roku 2015”. Już wkrótce na naszej stronie pojawi się harmonogram przewidywanych działań.