Przedstawiciele Klubu Aktywnego Seniora są do dyspozycji interesantów w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora przy pl.Dominikańskim 6 w środy – godz. 13:00 – 15:00 (już od 1 października).

W ciągu roku podejmowane będą inicjatywy poszerzenia oferty dla seniorów, o czym informować będziemy drogą elektroniczną, w bieżącej współpracy z seniorami oraz w punkcie konsultacyjnym.