Igrzyska Seniorów to dni pełne wrażeń. Wydarzenia nie odbyłyby się bez pomocy Wolontariuszy. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej organizacji!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!

TENIS ZIEMNY

TERMIN: 23.09 (godz. 12.00 – 15.00)

MIEJSCE: korty tenisowe przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Redeco, ul. Hallera

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY: prowadzenie listy obecności uczestników, przekazywanie deklaracji do wypełnienia i ich zbieranie, wydawanie pakietów startowych, bieżąca pomoc przy przeprowadzeniu igrzysk we współpracy z organizatorami, wypisywanie i wręczanie dyplomów za uczestnictwo, sporządzenie krótkiej notatki sprawozdawczej

LICZBA POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY: 3

TURNIEJ SZACHOWY

TERMIN: 24.09 (godz. 11.00 – 15.00)

MIEJSCE: Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY: przygotowanie miejsca do przeprowadzenia turnieju, prowadzenie listy obecności uczestników, przekazywanie deklaracji do wypełnienia i ich zbieranie, wydawanie pakietów startowych, bieżąca pomoc przy przeprowadzeniu igrzysk we współpracy z sędzią i organizatorem, wypisywanie i wręczanie dyplomów za uczestnictwo, sporządzenie krótkiej notatki sprawozdawczej z przebiegu turnieju

LICZBA POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY: 2

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

TERMIN: 24.09 (17.00 – 21.00)

MIEJSCE: Pola Marsowe, ul. Mickiewicza 58

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY: prowadzenie listy obecności uczestników, przekazywanie deklaracji do wypełnienia i ich zbieranie, wydawanie pakietów startowych, bieżąca pomoc przy przeprowadzeniu igrzysk we współpracy z organizatorami, wypisywanie i wręczanie dyplomów za uczestnictwo, sporządzenie krótkiej notatki sprawozdawczej z przebiegu turnieju

LICZBA  POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY: 2

MEMORIADA – MISTRZOSTWA W ZAPAMIĘTYWANIU

TERMIN: 25.09 (12.00 – 16.00)

MIEJSCE: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY: prowadzenie listy obecności uczestników, przekazywanie deklaracji do wypełnienia i ich zbieranie, wydawanie pakietów startowych, bieżąca pomoc przy przeprowadzeniu igrzysk we współpracy z organizatorami- pełnienie funkcji członka 3osobowej komisji sprawdzającego na bieżąco prace uczestników i wpisywanie punktacji do komputera , wypisywanie i wręczanie dyplomów za uczestnictwo, sporządzenie krótkiej notatki sprawozdawczej z przebiegu Memoriady

LICZBA POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY: 4

ZAWODY PŁYWACKIE

TERMIN:26.09 (14.00-17.00)

MIEJSCE: Wrocławskie Centrum SPA, ul. Teatralna 10/12

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY: prowadzenie listy obecności uczestników, przekazywanie deklaracji do wypełnienia i ich zbieranie, wydawanie pakietów startowych, bieżąca pomoc przy przeprowadzeniu igrzysk we współpracy z organizatorami-pomiar czasu przepłynięcia poszczególnego zawodnika i zapisywanie wyniku na liście startowej, wypisywanie i wręczanie dyplomów za uczestnictwo, sporządzenie krótkiej notatki sprawozdawczej z przebiegu zawodów

LICZBA POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY: 2

BIEG I NORDIC WALKING

TERMIN:27.09 (12.00 – ok. 16.00)

MIEJSCE: Park Zachodni (Kozanów)

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY: prowadzenie listy obecności uczestników, przekazywanie deklaracji do wypełnienia i ich zbieranie, wydawanie pakietów i numerów startowych, bieżąca pomoc przy przeprowadzeniu igrzysk we współpracy z organizatorami- pomiar czasu poszczególnego zawodnika i zapisywanie wyniku na liście startowej, wyłonienie zwycięzców z poszczególnej kategorii wiekowej, wypisywanie i wręczanie dyplomów za uczestnictwo, sporządzenie krótkiej notatki sprawozdawczej z przebiegu zawodów

LICZBA POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY: 3

FINAŁ – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE IGRZYSK SENIORA 2014

TERMIN: 29.09 lub 30.09 (planowane godz. 17.00 – 19.00)

MIEJSCE: w trakcie ustalania

ZADANIA WOLONTARIUSZY: pomoc przy przygotowaniu sali, uporządkowanie nagród i pomoc przy ich wręczaniu oraz dekoracji najlepszych zawodników, sporządzenie krótkiej notatki sprawozdawczej z zakończenia Wrocławskich Igrzysk Seniora

LICZBA POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY: 2

Uwaga! Istnieje możliwość realizowania praktyk!


 KOORDYNATOR PROJEKTU: Dorota Sołtys

e-mail: senioriada.wroclaw@gmail.com

tel.: +48 535 200 621

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
NIP: 897 171 03 23

BIURO PROJEKTU:

ul. Piotra Ignuta 115
54-151 Wrocław