Z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych osób na trasę nordic walking wyjazd dla tej grupy został odwołany. W związku z tym grupa rowerowa udaje się w ten rejon pociągiem, ale po zmienionej trasie. Nowa trasa wyniesie ok. 60 km – ZOBACZ.