Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu uprzejmie informuje i zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014. Pierwszy termin zebrania został ustalony na godz. 17:00, natomiast drugi termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15  w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej w Rynek 58 (sala konferencyjna, III piętro).

TERMIN: 30 czerwca 2014, g. 17.00 (I termin), g. 17.15 (II termin)


Członkowie

Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu uprzejmie informuje i zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014. Pierwszy termin zebrania został ustalony na godz. 17:00, natomiast drugi termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.15 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej w Rynek 58 (sala konferencyjna, III piętro).

Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie o tym, czy pojawią się Państwo na Zebraniu. Informacje o przybyciu lub niemożliwości przybycia prosimy kierować do Katarzyny Moskal:

tel. +48 501 158 301        e-mail: kasia.moskal@fan.org.pl

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć powinni wszyscy członkowie Stowarzyszenia, którzy mają opłacone składki oraz ewentualnie zaproszeni goście. Tegoroczne spotkanie jest sprawozdawczym za działalność Zarządu w okresie czerwiec 2013 – czerwiec 2014.

Porządek obrad

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami
  6. Głosowanie wniosku w sprawie absolutorium
  7. Dyskusja, wolne wnioski
  8. Zamknięcie obrad

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia