Wśród mieszkańców Wrocławia przeprowadzona została ankieta dotycząca ich preferencji wyjazdowych oraz formy aktywności, które najczęściej i najchętniej podejmują. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami!

Największy procent ankietowanych stanowiły osoby po 50. roku życia. Z badania wynika, że najchętniej spędzają one wolny czas w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Przeważającą formą aktywności podejmowaną podczas wycieczek jest zwiedzanie oraz wypoczynek nad wodą. Ponad połowa pytanych wrocławian stwierdziła, że na podróże wydaje od 50 do 100 zł, a cena jest głównym kryterium wyboru miejsca wyjazdu i sposobu spędzania w nim czasu. Dodatkowo większość ankietowanych była zgodna co do wyboru środka transportu – na pierwszym miejscu znalazł się autokar. Szczegółowe wyniki badań przedstawiają poniższe wykresy, zawierające zarówno wartości liczbowe jak i procentowe.

 WYNIKI