Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za udział w III Edycji Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012-2013. Wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Radosławem Mołoniem zapraszamy na uroczystą Galę.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Radosław Mołoń

serdecznie zaprasza

 

na Galę podsumowującą Konkurs „zDolne NGO”,

która odbędzie się 13 maja 2014 r. o godz. 14.00

w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, ul.. Strzelecka 2A

 

Program Gali Konkursu „zDolne NGO”

Przywitanie Gości

Przemówienia Gości

Prezentacja Nominowanych Organizacji

Wręczenie dyplomów

Ogłoszenie wyników Konkursu

Prezentacja Laureata „zDolne NGO” 2013

Wręczenie statuetki przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia

Poczęstunek


Zadanie sfinansowane jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego