W dniu 13 maja odbyła się uroczysta Gala, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu „zDolne NGO”. Wszyscy uczestnicy licznie przybyli do Miejskiego Ośrodka w Nowej Rudzie, aby wspólnie pogratulować zwycięzcy.

W tym roku konkurs „zDolne NGO” dedykowany był dolnośląskim organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012-2013 roku.

Do udziału zgłosiły się następujące organizacje:

 • Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
 • Fundacja MANUS
 • Towarzystwo Miłośników Twórczości Zofii Kossak
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze
 • Stowarzyszenie Eurojedynka
 • Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza
 • Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień”
 • Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych
 • Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Łuczyna
 • Stowarzyszenie W Kobiecym Kręgu
 • Fundacja Eudajmonia
 • Noworudzkie Stowarzyszenie „Czterolistna koniczynka”
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych „Sonich”
 • Stowarzyszenie Goduszyn
 • Stowarzyszenie Fundus Glacensis
 • Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut”
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy w Legnicy
 • Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy

Tytuł „zDolne NGO” został przyznany Funduszowi Lokalnemu Masywu Śnieżnika. Organizacja swoimi działaniami obejmuje 4 gminy. Jej misją jest poprawa jakości życia oraz dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej. Organizacja rozdała ponad 1000 stypendiów, zrealizowała 80 projektów i programów, wsparła 640 lokalnych inicjatyw, prowadzi świetlicę środowiskową, punkt doradczy dla organizacji pozarządowych.

Ponadto Kapituła wyróżniła:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze – działa na rzecz dzieci i młodzieży. Prowadzi takie działania jak pomoc materialną, organizację wypoczynku letniego i zimowego, akcje charytatywne, udzielanie porad w zakresie uzyskania pomocy materialnej, zdrowotnej, prawnej. Organizacja przeprowadziła akcję „Złoty Grosik”, której celem było dofinansowanie koloni letniej. Współpracuje z Euroregionem Nysa, z którym organizuje imprezy mające na celu upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej.
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejpfrut – beneficjentami samorządy i organizacje pozarządowe. Dostarcza wiedzy i narzędzi do wprowadzania zmian w społecznościach lokalnych. Dzięki projektowi „Akademia aktywnych liderów i liderek” zorganizowaloi pierwsze w Polsce VoteMob zachęcający mieszkańców powiatu oławskiego do aktywnego uczestnictwa w wyborach. Organizacja przeprowadziła konsultacje raportów dostępności infrastruktury publicznej w powiecie oławskim dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo wyróżnienia otrzymali:

 • pani Bożena Wiernik
 • pan Waldemar Weihs

Podczas Gali uczestnikom został zaprezentowany program artystycznym, w tym zespoły: Pieśni i Tańca NOWA RUDA, grupa wokalna ZPiT NOWA RUDA, KTT RUDAN, UTW Nowa Ruda.

Dziękujemy wszystkim za udział!

GALERIA

RELACJA UMWD

Krzysztof Czajka


Zadanie sfinansowane jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl