Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN uzyskało certyfikat prawny oraz finansowy w ramach projektu „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego”. Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystym wręczeniu certyfikatów podczas konferencji, która odbyła się 28 marca w Centrum Integracji Społecznej.

RELACJA