Trwa nabór do III Edycji Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012-2013. Wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Radosławem Mołoniem zachęcamy do udziału.

Konkurs „zDolne NGO” na najlepszą organizacje pozarządową prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012-2013 działającą na terenie województwa dolnośląskiego.

„zDolne NGO” to konkurs, który organizowany jest od 2012 roku. W każdym roku nagradzane są organizacje działające w innym obszarze. W bieżącej edycji laureatem zostanie organizacja działająca w obszarze aktywności obywatelskiej.

Szczegółowe cele III edycji Konkursu „zDolne NGO” to:

  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym,
  • promowanie większej aktywności obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji i współtworzeniu prawa, w szczególności wzmacniania procesu konsultacji społecznych,
  • upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, ich obronie, mniejszościach narodowych i etnicznych, tolerancji i poszanowaniu dla osób odmiennego pochodzenia,
  • upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej, różnych aspektów członkostwa w UE i zachęcenia obywateli do udziału w debacie o przyszłości UE,
  • ponoszenie świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego,
  • promowanie dobrych praktyk w konsultacjach społecznych.

INFORMACJE O KONKURSIE: www.fan.org.pl/zdolne-ngo

Rekrutacja trwa do 25 kwietnia [liczy się data wpływu]


Zadanie sfinansowane jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego