Nowa Ruda jest niewielkim miastem, położonym między Górami Sowimi a Wzgórzami Włodzickimi, leży zaledwie 4 km od granicy z Czechami. Zajmuje obszar o powierzchni 37,2 km2 a średnia wysokość wznosi się średnio na 360-420 m npm.

Na rozpoczęcie sezonu zapraszamy wszystkich na wspólną przygodę z nordic walking. Nasze wyjazdy zaczynamy od 05 kwietnia.

 Powierzchnia Nowej Rudy składa się z kilku jednostek fizyczno geograficznych, które tworzą południowo-wschodnie stoki Wzgórz Włodzickich, Obniżenie Noworudzkie w kształcie litery “X”, południowo – zachodnie stoki Wzgórz Wyrębińskich a także zachodnie stoki wzgórz zwanych Garbem Dzikowca i na południu część obniżenia Bożkowa.

Dominujące elementy krajobrazu stanowią wzgórza i góry, oraz dolina Włodzicy posiadająca niemal płaskie dno dochodzące do 500 m z przewężeniami dolin przełomowych. Na poszczególnych odcinkach dolina rzeki oddzielona jest od stoków górskich stromymi krawędziami o wysokości od 5 do 30 m. Malowniczy charakter terenu podkreślają duże różnice względnej wysokości i gęsto zalesione wzgórza o kopulastych wierzchołkach.

Okolice Nowej Rudy posiadają ciekawą strukturę geologiczną. Najstarszymi skałami są archaiczne gnejsy Gór Sowich. Paleozoik pozostawił na obrzeżach miasta osady karbonu i permu. Karbon pozostawił zlepieńce, łupki i węgiel, które miejscowa ludność znała już w XV w. i tym samym rozwinęła przemysł wydobywczy na tym terenie.

Ponad pozostałościami karbonu leżą utwory czerwonego spągowca, składającego się z piaskowców, zlepieńców i łupków zabarwionych na kolor czerwony związkami żelaza. Fałdowania hercyńskie i alpejskie spowodowały liczne zaburzenia i przecięcia licznymi uskokami warstw skalnych, co de facto utrudniło wydobycie surowców naturalnych. W obrębie dzielnicy Słupiec występują skały magmowe tj. diabazy i gabra, dziś eksploatowane i wykorzystywane do budowy dróg.

Nowa Ruda posiada bardzo złożony, oryginalny układ urbanistyczny, świetnie dostosowany do zróżnicowanego ukształtowania terenu. Najstarszą jego część stanowi dolne miasto położone nad Włodzicą. Tam też był pierwszy kościół parafialny i plac targowy. W XV w. na tarasie leżącym o 40-50 m wyżej, wytyczono nowy rynek, wzniesiono ratusz i kościół parafialny, a potem i świątynię ewangelicką. W ten sposób powstało górne miasto. Obie części łączą spadziste ulice i schody dla pieszych. Różnice wysokości są tak znaczne a zbocza strome, że np. dwie ulice wychodzące z Rynku (Piłsudskiego i Podjazdowa) krzyżują się z sobą na różnych poziomach. Jednak otwarty charakter miasta (brak obwarowań), liczne zniszczenia wojenne i pożary spowodowały, że w Nowej Rudzie nie zachowało się zbyt wiele cennych zabytków, chociaż większość domów posiada starsze relikty (piwnice, sklepienia, detale kamieniarskie itp.).

Opis trasy

Naszą wyprawę rozpoczynamy w dzielnicy Słupiec, skąd trzymając się czerwonego szlaku wchodzimy na Górę Wszystkich Świętych, najwyższy wierzchołek w okolicy (648 m.n.p.m.), mijając po drodze Sanktuarium p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Po krótkiej przerwie na podziwianie okolicznej panoramy rozpościerającej się z kamiennej wieży widokowej wyruszamy szlakiem zielonym w kierunku Góry Świętej Anny, na której oprócz kolejnej wieży widokowej znajduje się kaplica św. Anny z drewnianą figurką św. Anny Samotrzeć z 1495 r. Z góry rozpościera się widok na całe Sudety Środkowe oraz sporą część Sudetów Zachodnich. Niestety wieża widokowa z 1911 r. pełni aktualnie funkcję przekaźnika radiowo-telewizyjnego i nie jest dostępna dla turystów.

Schodząc w kierunku stacji kolejowej w Nowej Rudzie, mijamy kamień Carla Ferche ustawiony u stóp góry. Następnie przed restauracją „Parkowa” obejrzeć można skamieniały pień drzewa araukariowego, wydobytego w miejscowej kopalni a kawałek dalej figurę Trójcy Świętej z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej oraz św. Franciszka Ksawerego.

Spacer kończymy w kawiarni „Biała Lokomotywa”, słynącej z indywidualnego podejścia do klienta.

Przyg. w oparciu o „Nowa Ruda przewodnik historyczno-turystyczny”, Andrzej Behan oraz portal internetowy nowaruda.info

Termin: 05 kwietnia 2014

Godzina zbiórki: 08:00

Dystans: ok. 12 km

Cena:

  • 50 zł – członkowie NW/TOUR
  • 55 zł – karta rabatowa, karta seniora i inne sekcje
  • 60 zł – pozostałe osoby
  • 10 zł – osoby biorące udział tylko w spacerze (m.in. mieszkańcy Nowej Rudy)

W cenę wliczono przejazd oraz opiekę instruktora.

Liczba miejsc: 20

Plan wycieczki:

08:00 – zbiórka (przystanek autobusowy przy ul. Dawida)

8:20 – 10:25 przejazd do Nowej Rudy – Słupiec (osoby z Nowej Rudy proszone są o zbiórkę na dworcu autobusowym o 10:25)

10:30 – 13:30 przejście planowanej trasy

13:30 – 15:15 czas na coś słodkiego (zakup we własnym zakresie)

15:30 – odjazd do Wrocławia (planowany przyjazd godz. 18:00)

Uwaga! W przypadku konieczności wypożyczenia sprzętu prosimy o informację przy zapisach. Sprzęt zostanie zapewniony jedynie osobom, które zgłoszą zapotrzebowanie.

ZGŁOSZENIA:

Agata Brylewska

WPŁATY:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

nr konta: BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027

z dopiskiem: „Nowa Ruda” oraz imieniem i nazwiskiem w przypadku wpłacania z nie swojego konta