Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary” zaprasza pacjentów onkologicznych oraz inne osoby niepełnosprawne do czynnego uprawiania sportu. W 2014 roku będziemy realizować projekt, którego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych przez naukę i później grę w golfa.

 Nasze  Stowarzyszenie tworzy właśnie sekcję gry w golfa. Zapraszamy do zapisywania  się do grupy osób, które będą bezpłatnie uczestniczyć w tych zajęciach. Już od połowy kwietnia uczestnicy raz w tygodniu będą spotykać się z trenerem na polu golfowym, najpierw we Wrocławiu, a później w klubie golfowym Toya Golf w Krzyżanowicach. Planujemy organizację na jesień mini turnieju.

Golf, mimo istniejących stereotypów, to sport dla wszystkich i doskonała forma spędzania wolnego czasu.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Patronat sportowy nad naszymi działaniami objął klub sportowy GOLF CLUB.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.