Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić na III Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012-2013.

Zadanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego realizuje nasze Stowarzyszenie.

Konkurs „zDolne NGO” na najlepszą organizacje pozarządową prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012-2013
działającą na terenie województwa dolnośląskiego

„zDolne NGO” to konkurs, który organizowany jest od 2012 roku. W każdym roku nagradzane są organizacje działające w innym obszarze. W bieżącej edycji laureatem zostanie organizacja działająca w obszarze aktywności obywatelskiej.

Szczegółowe cele III edycji Konkursu „zDolne NGO” to:

  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym,
  • promowanie większej aktywności obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji i współtworzeniu prawa, w szczególności wzmacniania procesu konsultacji społecznych,
  • upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, ich obronie, mniejszościach narodowych i etnicznych, tolerancji i poszanowaniu dla osób odmiennego pochodzenia,
  • upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej, różnych aspektów członkostwa w UE i zachęcenia obywateli do udziału w debacie o przyszłości UE,
  • ponoszenie świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego,
  • promowanie dobrych praktyk w konsultacjach społecznych.

Rekrutacja trwa do 25 kwietnia [liczy się data wpływu]


Dokumenty do pobrania:Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem: „zDolne NGO”

Na zakończenie konkursu zorganizowana zostanie uroczysta gala, podczas której ogłoszony będzie laureat III Edycji Konkursu „zDolne NGO”.

Gala odbędzie 13 maja o godzinie 14:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie przy ulicy Strzeleckiej 2a.

Osoba do kontaktu: Marcin Spitalniak, tel. 501 158 201, e-mail: biuro@fan.org.pl

Zadanie sfinansowane jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.