Klub Aktywnego Seniora informuje, że odbywają się warsztaty tańca towarzyskiego i solo. Powstało kilka grup tanecznych. Zachęcamy wszystkich Seniorów do aktywności fizycznej! 

Warsztaty prowadzone są bardzo profesjonalnie, w miłej atmosferze i są dostosowane do tempa i umiejętności uczestników.

Opłaty za cztery jednogodzinne zajęcia wynoszą:

  • 36,00 zł – dla członków Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN
  • 38,00 zł – dla pozostałych osób

ZAPISY:

Małgorzata Kubiszewska

tel.: 508 918 428

e-mail: klubseniora@fan.org.pl

WPŁATY:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Nr konta: BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027

z dopiskiem: „taniec solo” oraz imieniem i nazwiskiem w przypadku wpłacania z nie swojego konta.

autor: Elżbieta Nosewicz

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl