Złotoryja – położona jest na Pogórzu Kaczawskim, w dolinie Kaczawy oraz na otaczających ją wzgórzach, w miejscu, gdzie rzeka wypływa na Równinę Chojnowską.

Zabytki:

 • Stare Miasto
 • kościół pomocniczy pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z 1230 r., XVI-XX w. kościół cmentarny dawniej pw. św. Mikołaja, obecnie polsko-kat. pw. Świętego Krzyża, z XIV-XIX w.; położony na wzgórzu, gdzie na przełomie XII w. i XIII w. powstała osada górników złota. Zdobi go okazały, XIV-wieczny portal z misterną dekoracją roślinną. Na zewnętrznych elewacjach zachowały się interesujące epitafia z czasów nowożytnych
 • zespół klasztorny franciszkanów, z XV-XIX w.: kościół, obecnie par. pw. św. Jadwigi, klasztor, obecnie plebania są dziełem zakonu franciszkanów, sprowadzonych przez św. Jadwigę w pierwszej połowie XIII w. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza. Tuż obok kościoła znajduje się wotywna kapliczka słupowa z końca XV stulecia i XVIII-wieczna statua św. Jana Nepomucena
 • zespół mauzoleów na cmentarzu komunalnym, ul. Cmentarna 10, z XVIII w.-XX w.:
 • pozostałości murów obronnych, z XIV w., XVI w.
 • brama Górna zw. Basztą Kowalską, z XIV w., XVI w., jej gotycki hełm zniszczono podczas walk o miasto w czasie wojen napoleońskich. Do dzisiaj zachowały się fragmenty średniowiecznych obwarowań
 • katownia, ul. Zaułek, z XVIII w.
 • młyn z częścią mieszkalną, ul. Kolejowa 6/8, z poł. XVII w., k. XIX w.
 • wieża wodociągowa, z pierwszej poł. XVIII w.

Jerzmanice Zdrój  położone są na Pogórzu Kaczawskim, w dolinie Kaczawy oraz jej bezimiennego lewego dopływu. Kaczawa, Drążnica raz w.w. potok wcinają się głęboko w podłoże zbudowane z górnokredowych piaskowców. W wielu miejscach tworzą one liczne skałki i ściany skalne.

Zabytki:

 • kościół filialny. pw. św. Antoniego Padewskiego, z XVI w., XVIII w.
 • park pałacowy z folwarkiem
 • pałacyk w górnej części wsi
 • ruiny: uzdrowiska, restauracji, pałacu i pałacyków
 • źródełko św. Jadwigi, z XIII wiek, obecny widok z XIX wieku

Pielgrzymka  leży na Pogórzu Kaczawskim, a dokładniej w Kotlinie Proboszczowskiej, w jej centralnej części, nad Skorą.

Zabytki:

 • kościół par. pw. św. Jana Nepomucena, romański, wzmiankowany w drugiej ćw. XIII w
 • zespół pałacowy, z XVII/XVIII w., pocz. XIX w (pałac nie istnieje)
 • plebania, z 1710 r.

Twardocice należą do starych osad przedhistorycznych.

Zabytki:

 • kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła, z 1732 r., XIX w., pojezuicki
 • plebania, z 1732 r., XIX w., obecnie znajduje się tu szkoła podstawowa
 • wieża kościoła ewangelickiego granicznego, ucieczkowego,
 • zespół pałacowy

Lwówek Śląski  to miasto leżące na Śląsku (Dolnym Śląsku), w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lwówek Śląski. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. jeleniogórskiego. Miasto leży nad Bobrem oraz jego dopływami: Płóczką, Srebrną i Widnicą, na granicy Pogórza Izerskiego i Kaczawskiego. W mieście istnieje przypuszczalnie najstarszy browar w Polsce, „Browar Śląski 1209”. Jego rozwój przyspieszyło także dogodne położenie przy znanym szlaku handlowym zwanym Królewską Drogą (Via Regia) oraz eksploatacja złota na obszarze dawnych Płakowic.

Zabytki:

 • miasto
 • kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, z około 1300 r., XV w. i XVI wieku
 • kościół ewangelicki, z poł. XVIII w., XIX w., obecnie istnieje tylko wieża
 • kaplica pw. Świętego Krzyża, z 1496 r., 1682 r
 • zespół klasztorny oo. franciszkanów z XIV-XV w.
 • kościół pw. śś. Piotra i Pawła
 • klasztor
 • dawna komandoria joannitów, ul. Kościelna 29, z 1728 r., 1760 r.
 • cmentarz komunalny, al. Wojska Polskiego
 • planty miejskie, z 1870 r.
 • mury obronne (fortyfikacje) z basztami – wieżami bramnymi: Lubańską z XIV w., XV w. oraz
 • bramą Bolesławiecką, z XIV, XVI w., 1680 r.
 • ratusz, z 1522 r. – początku XVI wieku, 1545 r., 1905 r.
 • zabytkowe kamieniczki
 • kramy miejskie w rynku (Dom Ław Chlebowych i Obuwniczych), z końca XV w., w początku XX w., pl. Wolności 7, dawny Rynek

Opis trasy:

Po przyjeździe do Złotoryi z przystanku autobusowego skręcamy w prawo do góry w ul. Wyszyńskiego. Po ok. 400 metrach przy wyraźnym zakręcie w lewo na wysokości ogródków działkowych skręcamy w prawo i dochodzimy do cmentarza komunalnego z kościołem pw. Św. Mikołaja W pobliżu cmentarza znajduje się następny kamień Ścieżki św. Jadwigi (z serii którą rozpoczęliśmy na poprzednim etapie Drogi) o nazwie „ Nadzieja”. Ulicą Cmentarną dochodzimy do skrzyżowania z ul. Stromą i pl. Pocztowym, które mijamy i dochodzimy do ul. Matejki gdzie skręcamy nieznacznie w lewo i po ok. 200 metrach dochodzimy do zabudowań dawnego klasztoru franciszkanów przy którym kończy swój bieg ścieżka św. Jadwigi i znajduje się ostatni kamień „Wiara” Za klasztorem skręcamy w prawo w ul. Krasickiego, która doprowadzi nas do Rynku. Kierujemy się do widocznej wieży kościoła mariackiego. Główne wyjście z kościoła wyprowadza nas na ul. Basztową a potem do Baszty Kowalskiej. Za nią skręcamy w prawo do dochodzimy do Muzeum Złota, przy którym skręcamy w lewo po schodach do ul. Kościuszki, dalej w dół w kierunku doliny Kaczawy. Od skrzyżowania z ul. Kolejową idziemy w lewo w ul. Sportową, która mija stadion i wzdłuż Kaczawy doprowadza nas do „Pałacyku” i Zalewu (gdzie prawdopodobnie byliśmy na Mistrzostwach) Dalej wzdłuż linii kolejowej wychodzimy z miasta i cały czas idąc w górę Kaczawy dochodzimy do towarowej stacji Jerzmanice-Zdrój. Warto zatrzymać się przy piaskowcowych Kruczych Skałach (dawniej było tutaj uzdrowisko) Za stacja kolejową dochodzimy do głównej drogi ze Złotoryi do Lwówka i skręciwszy w prawo przechodzimy przez most na Kaczawie. Po minięciu po lewej stronie budynku zakładu poprawczego, skręcamy w lewo w stronę leśniczówki. Za jej zabudowaniami i tartakiem wchodzimy w rozległe obniżenie, gdzie skręcamy w polną drogę w prawo, cały czas pozostając na dnie rozległej doliny. Po ok. 500 metrach dochodzimy do prostopadłej drogi polnej – skręcamy w prawo, w stronę widocznych zabudowań  Jerzmanic, by po ok. 100 metrach dość mocno skręcić w lewo dochodząc do zabudowań i jasnego muru. Polna droga powoli się podnosi i wyprowadza nas na dość wyraźny grzbiet – pozostając na nim kierujemy się na zachód. Jerzmanice Zdrój sięgają początków okresu gorączki złota. W pewnym momencie polna ścieżka doprowadza nas do ogrodzenia otaczającego młody leśnik. Przechodzimy wzdłuż ogrodzenia w stronę widocznej białej wieży kościoła w Pielgrzymce. Po minięciu młodnika (ok. 300 metrów) ponownie wchodzimy na drogę prowadzącą na zachód. Po dojściu do nieczynnej linii kolejowej, wchodzimy na ścieżkę prowadzącą wzdłuż torów. Po ok. 1 km dochodzimy do Pielgrzymki. Tutaj zwiedzamy kościół św. Jana Nepomucena. Kierując się do kościoła na południe, wzdłuż drogi w kierunku Proboszczowa, mijamy wiadukt i po ok. 100 metrach skręcamy w wyraźnie obniżającą się drogę w prawo. Przeszedłszy na potokiem Gajowa idziemy drogą prostopadłą do potoku i po ok. 250 metrach dochodzimy do skrzyżowania dróg polnych, gdzie skręcamy w lewo.  Wyraźną drogą po ok. 2 kilometrach dochodzimy do pierwszych zabudowań Twardowic. Tutaj skręcamy w lewo w kierunku mostu, za którym skręcamy w prawo między zabudowania. Droga szutrowa a potem asfaltowa przeprowadzi nas przez wieś, po czym znów idziemy drogą szutrową. Dochodząc do stojących osobno zabudowań skręcamy w prawo, omijając domy. Dochodzimy do Rochowa .Idziemy w kierunku zalesionych wzgórz. Pod lasem przy rozwidleniu dróg pozostajemy na głównej drodze. Na skraju lasu pozostajemy za polanką, na której skręcamy lekko w lewo i mijając krzyż pokutny idziemy na zachód. Po ok. 500 metrach droga wprowadza nas w las. Podziwiając widoki Gór Kaczawskich dochodzimy do niewielkiej miejscowości Pieszków. Doszedłszy do asfaltu skręcamy w lewo, a po minięciu wioski i dojściu na skraj lasu, schodzimy z szosy w prawo, w stronę lasu. Na skraju lasu ponownie wychodzimy na drogę asfaltową, przechodzącą przy zabudowaniach niewielkiej osady Dworek. Znajdują się tutaj naturalnej wielkości człowieka ule figuralne, określane mianem „12 apostołów”. Wszystkie ule ustawione są przodem do drogi na podwyższeniach. Na skrzyżowaniu dróg idziemy prosto grzbietem piaskowcowych wzgórz. Na wysokości dawnych wałów kultowych natkniemy się na piaskowcowy krzyż płytowy. Dalej szlak prowadzi w dół w ul. Widokową. Po dojściu do głównej drogi, kierujemy się na most na Bobrze. Będzie to wąski i dość stromy odcinek trasy. Po przekroczeniu drugiego mostu na Bobrze przechodzimy przez linię kolejową i dochodzimy do skrzyżowania przy stacji benzynowej, gdzie skręcamy  a prawo w ul. Jaśkiewicza. Za niewielkim mostkiem dochodzimy do skrzyżowania i kierując się prosto dochodzimy do Starówki. Tutaj kończymy IX etap naszej drogi. Spotykamy się już niedługo na X etapie Lwówek Śl. – Lubań.

autor: Janina Kowalkowska

[na podstawie „Droga św. Jakuba. Via Regia. Dolny Śląsk.” Przewodnik pielgrzyma
Autor: Ceglińska Anna, Karaś Henryk, Mendyk Emil, Smyk Jacek SAC Wydawca:Fundacja Wioski Franciszkańskiej]

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl