Lubań – Miasto leży na międzynarodowym szlaku pątniczym, Drodze św. Jakuba. Zbiegają się tu trzy jego odcinki: Dolnośląska Droga św. Jakuba, Via Regia oraz Via Cervimontana.

Zabytki:

 • obszar starego miasta
 • kościół parafialny pw. Trójcy Świętej, ul. Szymanowskiego 1, neogotycki z l. 1857-1861
 • kościół ewangelicki Marii Panny, al. Kombatantów, z drugiej poł. XIV-XIX w.
 • d. kościół ewangelicki pw. Świętego Krzyża, ul. Kościuszki
 • wieża Trynitarska (dzwonnicza) d. kościoła pw. Świętej Trójcy, pl. Lompy, z 1320 r. – pierwszej poł. XIV, XIX w., pozostałość rozebranego w XIX wieku kościoła pw. Świętej Trójcy
 • park miejski, ul. Kombatantów, z pocz. XIX w.
 • mury miejskie z 1318 r., zbudowane z kamienia bazaltowego z okolicznych kamieniołomów; pierwotnie otoczone fosą; w podwójnym pierścieniu murów znajdowały się cztery główne bramy miejskie: Nowogrodziecka, Mikołajska, Bracka i Zgorzelecka; obecnie pozostałości – fragmenty wzdłuż ul. Podwale:
 • wieża obronna – baszta Bracka, obok kościoła Świętego Krzyża, z 1318 r. – XIV w., część rozebranej w XIX wieku Bramy Brackiej
 • Wieża „Kramarska” (d. ratuszowa), z XIV w., pozostałość XIV-wiecznego ratusza
 • ratusz zbudowany w 1554 r. – XVI w. w stylu renesansowym; obecnie mieści Salę Rajców Miejskich, Muzeum Regionalne (d. Muzeum Osadnictwa Wojskowego), Urząd Stanu Cywilnego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną
 • stajnia z wozownią

Henryków Lubański – przez wieś przebiega Dolnośląska Droga św. Jakuba, odcinek szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Na terenie Henrykowa Lubańskiego rośnie najstarsze drzewo w Polsce – cis, który liczy sobie blisko 1277 lat. Drzewo to jest starsze od Państwa Polskiego i zostało objęte ochroną w postaci pomnika przyrody.

Sławnikowice – w Sławnikowicach znajduje się, pałac który powstał w latach 1812–1815, prawdopodobnie z inicjatywy rodziny von Gersdorf. Rezydencja położona w tym miejscu funkcjonowała jednak znacznie wcześniej. Wcześniej pałac wiele razy płonął. Na tym miejscu był także dom rodziny Tschirnhaus. Po II wojnie światowej budynek pałacowy służył jako Szkoła Podstawowa w Sławnikowicach, w latach 90. szkołę zlikwidowano, a obiekt przekazano fundacji P. Stokwisz, obecnie w posiadaniu artysty plastyka z Belgii.

Gronów – Gronów został założony w XIII wieku. W Gronowie znajdują się: kościół ewangelicki, obecnie rzym.-kat. fil. pw. NMP, z 1801 r. oraz zespół pałacowy.

Jędrzychowie – W pobliżu miejscowości przed wejściem Polski do strefy Schengen znajdowało się drogowe przejście graniczne z Niemcami. W miejscowości znajdują się obiekty godne zwiedzenia takie jak : kościół filialny pod wezwaniem Narodzenia NMP, niewielka świątynia gotycka o charakterze obronnym, wzmiankowana już w XIII wieku, przebudowana w XVI wieku, z zachowanym, cennym wyposażeniem, cmentarz ewangelicki, obecnie rzym.-kat. parafialny, dwór w ruinie; obszerna renesansowa rezydencja z wieżą, wzniesiona w latach 1611-1625 – XVII w. na wcześniejszych fundamentach, rozbudowany w XIX w. Po nacjonalizacji przez państwo polskie w 1945 roku zrujnowany.

Zgorzelec – Miasto należy do Związku Miast Polskich. Przez Zgorzelec prowadzą szlak Via Regia oraz dwa szlaki pątnicze: Wielkopolska i Dolnośląska Droga św. Jakuba, które przez Most staromiejski łączą się z europejską siecią dróg św. Jakuba (his. Camino de Santiago).

Zabytki:

 • miasto, ośrodek historyczny
 • zespół parków miejskich, z l. 1870-1930
 • kamienice, ul. Bohaterów Getta 1 A , 3, 5, z l. 1896-7 r., 1900 r.
 • dom, ul. Czachowskiego 1, z pocz. XX w.
 • Przedmieście Nyskie – zespół architektoniczny – najstarsza cz. Zgorzelca od XVII w.:
 • pałac, ul. Francuska 39 (d. 12), z 1730 r.: park
 • rządcówka, ul. Henrykowska 5, z 1880 r., ogród
 • dom Jakuba Böhme, ul. Daszyńskiego 12
 • kościół pw. św. Jana Chrzciciela, neoromański z l. 1905-1907
 • kościół pw. św. Bonifacego z l. 1929-1930
 • wieża ciśnień przy ulicy św. Jana

Opis trasy:

Po przyjeździe do Lubania udajemy się do centrum miasta – na pl. 3 Maja . Przy skwerze koło Urzędu Miasta należy skręcić w prawo, w kierunku widocznej okrągłej wieży i wejść w ul. Bracką, stanowiącą śródmiejski deptak. Warto temu miejscu poświęcić więcej uwagi i pozwolić sobie na „Spacer po starym Lubaniu”. Taką nazwę nosi utworzony w 2005 roku szlak przez historyczne centrum 11 najcenniejszych obiektów. Za przejściem pod wieżą ratusza Droga św. Jakuba kieruje się w lewo i ulicą Ratuszową wyprowadza poza obręb lubańskiej starówki i zgodnie z dawnym przebiegiem Wysokiej Drogi wiedzie ul. Zgorzelecką. Za skrzyżowaniem ul. Zgorzeleckiej z ul. Kopernika dochodzimy do dwupasmowej drogi prowadzącej  w kierunku Zgorzelca. Ze względu na duży ruch samochodowy na tej trasie, bezpieczniej będzie przejść na jej drugą stronę na wysokości zajezdni PKS. Idąc wzdłuż trasy w stronę Zgorzelca mijamy odchodzącą od niej drogę prowadzącą do Żagania i po 300 metrach, dokładnie w miejscu zwężenia drogi nr 30 skręcamy w prawo, do Pisarzowic. Na wysokości kościoła pw. Macierzyństwa NMP Droga św. Jakuba skręca na prawo i asfaltową – ale bardzo spokojną dróżką doprowadza do Henrykowa, tuż przy tamtejszym cmentarzu. Po dojściu do prowadzącej przez wieś ulicy, skręcamy w lewo, na zachód, wchodząc tym samym na szlak rowerowy. Henryków jest jedna z najdłuższych wsi Górnych Łużyc. Na zachodnim skraju wsi znajduje się najstarsze drzewo w Polsce, a być może w całej Europie, Jest to cis liczący 1250 – 1300 lat. Minąwszy henrykowski cis główną ulicą wychodzimy ze wsi i za przystankiem autobusowym schodzimy na leśną drogę prowadząca na zachód. Po wyjściu z lasu mijamy cmentarz i skręciwszy przy nim w prawo wchodzimy na asfaltową drogę, która następnie „zawija” w lewo i sprowadza nas do Sławnikowic. We wsi mijamy zespół pałacowy i krzyż pokutny. Minąwszy kościół oraz zabudowania gospodarcze pałacu, Droga św. Jakuba skręca w prawo i asfaltową drogą prowadzi do Gronowa. Na głównym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, by po chwili skręcić w prawo, w widoczną z daleka aleję dębów. W Gronowie zobaczymy kościół, dwór i pomnik przyrody w postaci alei składającej się z 56 dębów, 2 klonów, 2 kasztanowców i 1 wiąza polnego. Aleja wyprowadza nas z Gronowa i wraz ze szlakiem rowerowym wiedzie przez niewielkie wioski Łąkocin i Pokrzywnik. W Pokrzywniku zachował się niewielki dworek z XIX wieku. Przy rozwidleniu dróg obok krzyża skręcamy nieco w prawo, w kierunku Łągowa. Nie dochodząc do zabudowań skręcamy w prawo, w polną drogę prowadzącą na zachód. Przy dojściu do zakrętu asfaltowej szosy, schodzimy w prawo i między stawami hodowlanymi po kilku minutach dochodzimy do pierwszych zabudowań Jędrzychowic. Po przejściu pod wiaduktem drogowym przecinamy dalej skrzyżowanie w centrum wsi i po kilkudziesięciu metrach skręcamy w lewo w stronę kościoła.  Na Górnych Łużycach znajduje się 19 tysięcy Domów Przysłupowych zwanych domami łużyckimi. Jędrzychowice wieś znana głównie z dawnego przejścia granicznego. Kościół jest wart obejrzenia z powodu najstarszego elementu poza zewnętrznymi murami – otworami okiennymi w prezbiterium. Wychodząc z kościoła kierujemy się w dół i zostawiając po prawej stronie cmentarz wracamy po ok. 200 metrach do drogi prowadzącej do Zgorzelca. Kierujemy się w stronę wiaduktu i przekraczamy autostradę A4, a następnie linię kolejową ze Zgorzelca do Wrocławia. Stąd już prosta droga do Zgorzelca. Po wejściu w granice Zgorzelca idziemu ulicą Bolesławiecką, a następnie na skraju niewielkiego lasku skręcamy w lewo, na drogę wiodąca do kościoła o dość intrygującej, nowoczesnej bryle. Nawiązuje ona  do otwartej i ustawionej grzbietem do góry księgi. Dalej ul. Ks. Kozaka dochodzimy do skrzyżowania przy Urzędzie Gminy i dalej prosto w ulicę Kościuszki, która po ok. 1 kilometrze doprowadza nas do centrum Zgorzelca. Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Piłsudzkiego i Daszyńskiego, skręcamy w prawo. Wzdłuż Nysy Łużyckiej dochodzimy do Mostu Staromiejskiego. Przy moście mieści się „Piwnica Staromiejska” gdzie pielgrzymi mogą dostać ostatnie w Polsce potwierdzenie przebytego Camino oraz tańszy posiłek. Tutaj kończymy XI (ostatni w Polsce) etap naszej drogi.

autor: Janina Kowalkowska

[na podstawie „Droga św. Jakuba. Via Regia. Dolny Śląsk.” Przewodnik pielgrzyma
Autor: Ceglińska Anna, Karaś Henryk, Mendyk Emil, Smyk Jacek SAC Wydawca:Fundacja Wioski Franciszkańskiej]

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl