Legnica, według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., liczy 102 708 mieszkańców i jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie oraz 38 w Polsce]. Stanowi również najdalej wysunięty na południe i największy ośrodek miejski Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i aglomeracji, liczącej 448.494 osób.

Miasto jest regionalnym ośrodkiem akademickim, w którym znajduje się 7 uczelni wyższych, na których studiuje 16 tys. osób.

Legnica stanowi ośrodek LGOM, znajdują się w niej zakłady należące do KGHM Polska Miedź, oraz rozwijający się Legnicki Park Technologiczny.

Cieplejszy klimat i dłuższy okres wegetacyjny, który trwa przez ok. 225 dni w roku i należy do najdłuższych w kraju, co ma korzystny wpływ na środowisko – przez to okres zielony trwa w Legnicy dłużej niż w innych regionach kraju. Przez Legnicę przepływają 3 rzeki: Kaczawa, Czarna Woda i Wierzbiak oraz trzy mniejsze, biorące swoje źródła nieopodal granic miasta potoki: Kopanina, Pawłówka i Lubiatówka. Ze względu na bliskość celtyckich osad znajdujących się na równinie w pobliżu Ślęży, miasto Legnicę można przyjąć za dziedziczkę osady Lugidunum, potwierdzonej źródłami rzymskimi, a znajdującej się na rozlewiskach Kaczawy.

Krotoszyce – we wsi znajduje się kościół pw Wniebowzięcia NMP w który znajduje się gotycki ołtarz Czterech Dziewic z 1520 roku.

Rzymówka – skalne źródełko, z którego – według ustnego przekazu – podczas swych wędrówek wodę czerpała św. Jadwiga. Zabytkową obudowę źródła odrestaurowano w 2005 r. z okazji obchodów milenium Rzymówki.

Wysocko – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, w gminie Złotoryja. We wsi znajduje się kościół . pw. św. Jadwigi, z XV w.

Rokitnica – Miejscowość leży w rozszerzeniu doliny Kaczawy. Rozwinęła się ona przy dwuczłonowym grodzie, wystawionym na niewielkim wzgórzu o wysokości 203 metry. Gród został wzniesiony w pierwszych latach XIII wieku przez księcia Henryka I Brodatego, który często się w nim zatrzymywał.
Zabytki

  • kościół fil. pw. św. Michała Archanioła, dawniej św. Bartłomieja, wczesnogotycki, pochodzi z połowy XIII wieku. Został ufundowany przez świętą Jadwigę. W 1451 roku, uległ on częściowemu zniszczeniu. Odbudowany na przełomie XV i XVI wieku. W latach 1710-1713 przebudowano kościół w stylu barokowym, m.in. poprzez dodanie empor. W wyposażeniu wnętrza dominuje późny barok – wyróżnia się ołtarz główny i rzeźby Ukrzyżowania na belce tęczowej. W prezbiterium znajduje się kamienne sakramentarium. W ściany wbudowano szereg manierystycznych i barokowych nagrobków, pochodzących z przełomu XVII i XVIII wieku. Na terenie kościelnym stoi kaplica słupowa Matki Boskiej z baldachimem i wmurowaną tablicą o następującej treści: Królowej nieba i ziemi, na 1000-lecie Chrztu Polski, parafianie Rokitnicy i Kozowa, 966-1966.
  • zamek w ruinie, powstał na podwalinie dawnego grodu ok. XIII w. Należy do najstarszych budowli murowanych w Polsce. Źródła historyczne potwierdzają, że w zamku miodowy miesiąc z dala od spraw państwowych spędzał Henryk I Brodaty z żoną Jadwigą

Złotoryja – położona jest na Pogórzu Kaczawskim, w dolinie Kaczawy oraz na otaczających ją wzgórzach, w miejscu, gdzie rzeka wypływa na Równinę Chojnowską.

Opis trasy:

Po przyjeździe do Legnicy udajemy się ulicą Wrocławską na Stare Miasto. Pod zwalistą bryłą kościoła NMP skręcamy  w lewo na główny deptak centrum Legnicy – aleję Najświętszej Marii Panny. Tam zwiedzamy ewangelicki kościół NMP i na pl. Klasztornym – kościół bernardynek. Spod kościoła NMP ulicą Zamkową docieramy do Zamku. Następnie docieramy do Rynku gdzie warto w cieniu wąskich kamieniczek zwanych domami śledziowymi napić się kawy przed dalszą podróżą. W Rynku warta obejrzenia jest katedra pw. Św. Piotra i Pawła. Przy katedrze skręcamy w lewo na pl. Katedralny i zostawiając po lewej stronie siedzibę Urzędu Miasta schodzimy do placu Słowackiego i dalej przez przejście podziemne pod ulicą Skarbka, wzdłuż której idziemy ok. 100 metrów. Następnie w lewo pod skosem do ulicy Jaworzyńskiej, którą idziemy ok. 70 metrów i skręcamy w prawo do ulicy Kossak. Tutaj mijamy odnawianą prawosławną cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, zaś po drugiej stronie ulicy – Ośrodek Kultury Łemkowskiej. Następnie skręcamy w prawo w ulicę Orzeszkowej, by po 50 metrach zakręcić w lewo w ulicę Jana Pawła II prowadzącą pod gmach Kurii Biskupiej. Przecinamy plac Orląt Lwowskich z krzyżem milenijnym i idziemy ulicą Kościuszki. Tutaj na terenie prywatnej posesji odkryto średniowieczną studnię – źródła św. Jadwigi. Skręcamy w ulicę M.M. Kolbego w prawo, a następnie w lewo w ulicę Okrzei która doprowadza nas do ulicy Grabskiego. Mijamy  kościół pw. Św. Jadwigi. Opuszczając ulicę Kościuszki przechodzimy przez dawny tzw. Kwadrat, który ogrodzony i dostępny tylko na podstawie przepustek – do 1992 roku stanowił „państwo w mieście” – tutaj miała siedzibę Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej. Przed gmachem ZUS skręcamy w prawo, a następnie w lewo w ulicę Żeromskiego. Minąwszy głaz narzutowy skręcamy w lewo w ulicę Boiskową a następnie w Jaworzyńską. Wraz z nią docieramy do obwodnicy Legnicy i za skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną skręcamy w prawo w wąską, asfaltową dróżkę, którą dochodzimy do dróg gruntowych. Tu skręcamy w lewo i drogą na skraju lasu obchodzimy obszar ochronny wokół huty miedzi „Legnica”. Brukowaną drogą przecinamy główną szosę Szymanowic i dalej droga gruntową zbliżamy się do autostrady A4. Tuz za nią wchodzimy na wiadukt prowadzący nad betonową wstęgą współczesnej Wysokiej Drogi i za nim schodzimy droga skręcającą w prawo, która doprowadzi nas do Wilczyc. Na północnym skraju wsi wchodzimy na drogę asfaltowa w lewo i idąc cały czas prosto dochodzimy do Krotoszyc. W centrum wsi zwiedzamy kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1305 roku. W środku znajduje się gotycki ołtarz Czterech Dziewic. Około 400 m. za kościołem dochodzimy do głównego skrzyżowania we wsi. W tym miejscu schodzą się dwa szlaki żółty i biały. Od tego momentu oba szlaki będą biegły aż do Złotoryi. Na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku wyjścia z miejscowości – na zachód czyli w lewo. Wchodzimy do Rzymówki. Przy wejściu do wioski widzimy budowlę z piaskowca w kształcie piramidy. Jest to kolejne źródło św. Jadwigi. Powyżej źródła jest dobrze zachowane grodzisko z XI wieku do którego prowadzi droga wysadzana dębami noszącymi imiona pierwszych Piastów. Idąc dalej droga asfaltową mijamy dwa pałace i przeszedłszy skrajem lasu dochodzimy do Wysocka. W tej malutkiej wiosce zwiedzamy malowniczy kościółek pw. św. Jadwigi z XV wieku. Idąc dalej asfaltem równolegle do doliny Kaczawy wchodzimy w obręb wsi Kozów i przy zabudowaniach dawnego folwarku skręcamy w lewo w dół, w kierunki rzeki. Zbliżywszy się do niej skręcamy w prawo i po chwili w lewo przez kładkę nad rzeką. Wąska ścieżka przechodzi pomiędzy pierwszymi domami Rokitnicy w szeroka drogę dochodzącą do drogi nr 363. Tu skręcamy w prawo, po ok. 300 metrach utwardzoną droga w lewo do góry, między domami dochodzimy do miejscowej świątyni pw. św. Michała Archanioła z II połowy XIII wieku. Powyżej cmentarza znajdujemy pozostałości po zamku z 1211 roku. Na wzgórzu zamkowym rozpoczyna się ścieżka św. Jadwigi która doprowadzi nas do kościoła pod Jej wezwaniem w Złotoryi. Ścieżce towarzyszy także siedem kamieni z wymienionymi w trzech językach cnotami teologicznymi. Na wzgórzu zamkowym znajduje się pierwszy kamień medytacji – „Odwaga”. Ze wzgórza zamkowego schodzimy do kamiennego mostu przy kościele i przed wejściem na most schodzimy na przebiegającą pod nim ścieżkę i skręcamy w lewo. Tu mamy następny kamień „Sprawiedliwość” Doszedłszy do drogi asfaltowej skręcamy w lewo i jeszcze przed mostem na Kaczawie w – ponownie w lewo, tak jak ścieżka św. Jadwigi. Idąc drogą polną mijamy kamień z napisem „Roztropność” i dochodzimy do drewnianego krzyża w Kopaczu przy którym stoi następny kamień „Umiar” Idąc dalej uliczkami Kopacza (współczesnej dzielnicy Złotoryi) dochodzimy do kolejnego kamienia „Miłość”. W obręb miasta wchodzimy ul. Broniewskiego i przy dojściu do ul. Legnickiej skręcamy w lewo by dojść do przystanku autobusowego . Tutaj kończymy VIII etap naszej drogi. Spotykamy się już niedługo na IX etapie Złotoryja – Lwówek Śl.

autor: Janina Kowalkowska

[na podstawie „Droga św. Jakuba. Via Regia. Dolny Śląsk.” Przewodnik pielgrzyma
Autor: Ceglińska Anna, Karaś Henryk, Mendyk Emil, Smyk Jacek SAC Wydawca:Fundacja Wioski Franciszkańskiej]

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl