Rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone do WBO2013, bardzo prosimy o wasze głosy na projekt budowy ścieżki nordic walking we Wrocławiu. Głos można oddać raz, na maksymalnie 5 projektów. Decyzją Zespołu Opiniującego pod glosowanie poddane zostały 129 projektów.

90. Wytyczenie ścieżki spacerowej w Parku Wschodnim w celu uprawiania nordic walking oraz biegania

PRZEJDŹ DO GŁOSOWANIA

Polecamy również inne ciekawe projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, pamiętajcie zagłosować można tylko raz na maksymalnie 5 projektów.

 

Głosujemy zatem na projekty:

90. Wytyczenie ścieżki spacerowej w Parku Wschodnim w celu uprawiania nordic walking oraz biegania

oraz:

5. „Wrocławski Flow” 9 Parkour Park 9 miejsce czynnego wypoczynku ludzi zainteresowanych ogólnym rozwojem fizycznym. Lokalizacja: tereny przy ul. Morwowej

36. Budowa Placu Sportów Miejskich w jednej z lokalizacji: Wzgórze Słowiańskie, Wzgórze Andersa. Będzie to obiekt sportowo-rekreacyjny o przeznaczeniu treningowym

88. Przystosowanie obiektu sportowego do potrzeb futbolu amerykańskiego oraz rozgrywania meczów rugby, ultimate frisbee, lacrosse i piłki noŜnej. Lokalizacja: Stadion MOSiR ul. Lotnicza 72

110. Budowa skateparku umożliwiającego uprawianie sportów rowerowych, deskorolkowych i rolkowych w pasie nieużytków zielonych nad rz. Ślęzą. Lokalizacja: ul. Solskiego, przy moście Oporowskim