W dniu 28 czerwca 2013 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Stowarzyszenia, podsumowano lata 2009-2013 oraz wybrano nowe władze.

W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 40 osób (z 126 uprawnionych), co stanowiło niespełna 32% członków uprawnionych do głosowania.

Poszczególne sekcje reprezentowało osób:

Nordic Walking FAN Team – 6 osób

Klub Aktywnego Seniora – 27 osoby

FAN Tour Team – 12 osób

FAN Water Team – 0 osób


W czasie zebrania wybrano Prezesa Zarządu, na kolejną kadencję wybrano Jolantę Ubowską.

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano również, następujące osoby:

 • Marcin Spitalniak
 • Maria Kujawa
 • Janusz Tas
 • Andrzej Czapowski
 • Krystyna Bazanowska
 • Hanna Szymańska

Wybrano również kierowników sekcji:

 • Małgorzata Kubiszewska – kierownik sekcji Klubu Aktywnego Seniora
 • Ryszard Wasiukiewicz – kierownik sekcji FAN Tour Team

Niestety nie został wybrany kierownik sekcji Nordic Walking FAN Team i Walne Zebranie zobowiązało członków sekcji do wybrania kierownika w przeciągu najbliższego miesiąca.


Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

 • Marek Karatowicz
 • Janina Kowalkowska
 • Czesława Śliwińska

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna musi się jeszcze ukonstytuować na pierwszych zebraniach, powiadomimy Państwa o tym jeżeli tylko otrzymamy informacje.