Serdecznie zapraszamy na wycieczki w okolice Wrocławia, które prowadzone będą przez Przewodnika  Miejskiego, Dolnośląskiego i Sudeckiego, Instruktora Krajoznawstwa, Przewodnika GOT.

Termin Trasa wycieczki
 19.01.2013 PKP – wyjazd 07.41 PKP – powrót 17.47 lub 19.39

Jaworzyna Śl. – Kościół Św. Józefa Oblubieńca NMP z XIX w. neogotyk, drewniany Ołtarz Gł. Z 1897r. oraz prospekt organowy.

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku gromadzący zabytkowe parowozy elektrowozy, wagony osobowe i towarowe, różnego rodzaju maszyny warsztatowe i inne, także pierwsze komputery Odra, oraz motocykle Harley-Davidson.
 16.02.2013 PKP-wyjazd 09:33 PKP – wyjazd 16:08/18:03

Św. Katarzyna  – miejscowość wymieniona w 1257r.

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Sanktuarium MB Częstochowskiej z XV w. wielokrotnie przebudowywany po pożarze w 1720r. i w latach 1743-48, późnoromański z elementami gotyckimi.

Zespół Klasztorno Szpitalny SS Zgromadzenia Chrystusa. Dobrego Pasterza, w pocz. XX w. siostry z tej wspólnoty przeprowadziły się z Monachium.

 16.03.2013 pętla tramwajowa (14,24) na osobowicach – wyjście 10:00
Wrocław Osobowice – Kościół św. Teresy Od Dzieciątka Jezus,  ul. Osobowicka 129
Kaplica Matki Bożej na Wzgórzu projektu K.F. Longhansa z lat 1823-1824 na miejscu wcześniejszej drewnianej z XVIII w. zbudowany przez SS Klaryski w parku osobowickim o pow. 140 ha, w XVII w. nieznany artysta wyrzeźbił niewielką figurkę M.B. Osobowickiej, którą zawiesił na dębie rosnącym u podnóża Góry Kaplicznej, gdzie Kantor Balcer z Kościoła Św. Macieja odzyskał w 1725r. zdrowie w cudowny sposób, dzięki odbytym modłom.
20.04.2013 PKP – wyjazd 08:25 PKP Kąty Wrocławskie – powrót 17:02 lub 17:52 Kąty Wrocławskie – miasto ok.5700 ludności na lewym brzegu Bystrzycy. Kościół św. Piotra i Pawła z pocz. XV w. na miejscu wcześniejszego z 1302r. został przebudowany ok.1520r. Wyposażenie wnętrza z różnych okresów, od gotyku z XV w. do neogotyku z 1891r.. Najstarsza rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z polichromanowego drewna z 1410 r. umieszczona w neogotyckim Ołtarzu, Ratusz z 1879r. czworokątny z dziedzińcem, na którym znajduje się studnia. Kościół z 1 połowy XIX w. po ewangelicki. Przejście parkiem przez most na Bystrzycy do Sośnicy. Sośnica – Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, wzniesiony przed 1244r., w XIV w. wzniesiono nowy Kościół (dzisiejsze prezbiterium) w 1485r.dobudowano nawę, a w 1504r. wieżę. W 1619r. wzniesiono Kaplicę chrztu Grotą M.B. z Lurdes. W 1753r. przedsionek. W 1776r. powstała Kaplica i Święte schody (Scala Santa) wzorowana na schodach pałacu Piłata w Jerozolimie. Pałac z pocz. XX w.
 18.05.2013 PKP – wyjazd 08:18 (przyjazd do Trzebnicy 09:08) PKP – wyjazd do Wrocławia 17:44 (przyjazd 18:35) Trzebnica – Zespół Opactwa Pocysterskiego, miejsce Kultu Św. Jadwigi Śląskiej Kościół późnoromański z XIII w.  przebudowany w XVII – XVIII w. Barokowe rokokowe wyposażenie wnętrza. Gotycka kaplica  XIII w. z barokowym grobowcem Św. Jadwigi. Wielki barokowy budynek klasztorny z XVII w. Rotunda 5-ciu stołów , prawdopodobnie średniowieczne Leprozorium. Kościół Leśny z XV w. przebudowany w neogotyku. Wewnątrz barwne polichromie  i rzeźby.  Grota wzniesiona w 1926r. z kamienia pokutniczego. Przejście Ścieżką dużą Św. Jadwigi.
 15.06.2013 PKP – wyjazd 08:35 PKP – wyjazd do Wrocławia 17:10 Mrozów – Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej z 1686r. wyposażenie wewnątrz z okresu budowy. Neogotycki pałac z I poł. XIX w. w początku XX w. własność prywatna. Obecnie Dom Pomocy Społecznej „Caritas” prowadzony przez Siostry Albertynki. W centrum wsi pomnik Św.  Jana Nepomucena barokowy ze sceną męczeńskiej śmierci. Przejście dalej Wojnowice – Zamek z XVI w. Późnogotycko-renesansowy , otoczony fosą tzw. Zamek na Wodzie. Budowla zachowała wiele elementów gotyckich i renesansowych. Nad bramą renesansowy portal z XVI w. z herbem byłych właścicieli zamku. Dziś ogólnie dostępny, Hotel z restauracją. Wokół park, który jest miejscem pikników.

autor: Longin Karpiński

 OPŁATY:
– członkowie Stowarzyszenia nieodpłatnie

– osoby spoza Stowarzyszenia 2 zł

UWAGA! Wszystkie opłaty we własnym zakresie!

INFORMACJE:

Krystyna Olejniczak – Ciukszo

tel.: 508 918 428

e-mail: klubseniora@fan.org.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

Longin Karpiński

tel.: 71 373 92 81; 603 213 737

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl