Sekcja Nordic Walking FAN Team zaprasza wszystkich chętnych na 6 etap Drogi Św. Jakuba ze Środy Śl. do Prochowic. Zaplanowano przejście tego szlaku w terminie 29 czerwca 2013.

Środa Śląska. Środa Śląska historycznie leży na Dolnym Śląsku. Miasto znajduje się na wysokości ok. 130 m n.p.m

Święto Wina w Mieście Skarbów

Od kilku lat odradzają się na nowo tradycje winiarskie w gminie. Już od czasów średniowiecza produkcja wina w Środzie Śląskiej miała istotne znaczenie dla miasta i okolic oraz okolicznych mieszkańców, co dokumentuje herb miasta, na którym widoczne są winne grona, uprawiane w okolicy. Zapomniana przez wiele lat tradycja odżyła na nowo i od 2005 roku, w każdy drugi weekend września, organizowane jest Święto Wina w Mieście Skarbów. Święto jest imprezą dwudniową. Pierwszy dzień poświęcony jest konferencji winoroślarzy i winiarzy, mającej na celu poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie uprawy winorośli i kultury winiarskiej. Drugiego dnia organizowany jest festyn etniczno-historyczny. Istotnym punktem festynu jest jarmark o charakterze średniowiecznego targu, na którym odbywa się prezentacja win i produktów lokalnych oraz pokaz dawnej sztuki rzemieślniczej. Uroczysty charakter święta podkreślają historyczne stroje przedstawicieli władz lokalnych i uczestników festynu.

Proszków – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Środa Śląska.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są[1]:

 • kościół fil. pw. św. Anny z pierwszej połowy XIII wieku, przebudowywany w 1698 roku oraz w 1824 roku
 • zespół pałacowo-folwarczny, z drugiej połowy XIX wieku:
 • pałac, zbudowany po 1880 r.
 • park
 • mur ogrodzeniowy.

Malczyce – Cerkiew pod wezwaniem Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy– prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Wrocław diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza.

Cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy to dawny kościół ewangelicki, zbudowany w stylu neogotyckim, pochodzący z lat 1902-1903. Wzniesiony według projektu jednego z największych architektów niemieckich Hansa Poelziga. Świątynia posiada trzy kondygnacje okien. W latach 1953-1954 przebudowana do potrzeb prawosławnych. Ikonostas pochodzi z Lubelszczyzny. W latach 1987-1997 dokonano kapitalnego remontu cerkwi, uzupełniono też wyposażenie wnętrza. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków 22 grudnia 1992.

Prochowice –   miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie legnickim, nad rzeką Kaczawą, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Prochowice. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. legnickiego. Historycznie leży Dolnym Śląsku. Główną atrakcją Prochowic jest zamek. Zamek powstał około XIV wieku. Obecnie jest własnością prywatną i znajduje się w stanie ruiny.

Opis trasy:

Po przyjeździe do Środy Śl. z pl. Wolności wchodzimy na ulicę Legnicką. Po drodze mijamy gotycki kościół św. Andrzeja z ceglaną dzwonnicą, pofranciszkański kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W czasie dalszej wędrówki poruszać się będziemy boczną drogą, która dokładnie powtarza pierwotny przebieg Via Regia. Ulicą Reymonta wychodzimy z miasta. Droga z twardą nawierzchnią prowadzi nas koło zagajnika. Kierujemy się w stronę widocznej wieży pałacu w Proszkowie. Po dojściu do wsi  na rozejściu dróg wybieramy kierunek na lewo, brukowaną drogą. Po 200 metrach mijamy pałacyk z wieżą. W centrum wsi zwiedzamy romański kościół pw. św. Anny z XIV wieku. Spod kościoła idziemy drogą nr 94 w kierunku Zielonej Góry. Mijamy  transformator i skręcamy w drogę gruntową. Opuszczamy wieś i kierujemy się w stronę lasu. Przekraczamy nieczynną linię kolejową i przechodzimy obok leśniczówki. Wchodzimy do Wilczkowa. Przy kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej skręcamy w prawo i wchodzimy na drogę asfaltowa w kierunku Malczyc. Po drodze mijamy po lewej stronie jeziorko a po prawej wieś Rachów. Wchodzimy do miejscowości Malczyce. Przy ulicy Mickiewicza warto zatrzymać się przy kościele ewangelickim , który obecnie jest siedzibą prawosławnej parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogurodzicy. W Malczycach można zobaczyć nieczynną cukrownie, zakłady papiernicze. Po minięciu ruin papierni skręcamy na wybrukowaną drogę w prawo, prowadzącą pomiędzy korytem Odry a wałem przeciwpowodziowym. Rzeka oddala się w prawo a my idziemy przez las do rozwidlenia z żółtą muszlą. Wybieramy drogę w lewo w kierunku Lubiąża. Omijamy opactwo, wybieramy drogę w prawo (jak znaki z białą muszlą). Przechodzimy pod wiaduktem, następnie kładką przez rów i dalej pieszym szlakiem żółtym. Dochodzimy do rozstaju dróg i skręcamy w lewo do Kwiatkowic. N początku miejscowości skręcamy w lewo lub prosto (jeżeli chcemy zobaczyć kościół św. Jadwigi lub  zrobić zakupy). Obie drogi schodzą się za wsią i prowadzą do Prochowic. Tutaj zwiedzamy zamek, kościół pw. św Jana Chrzciciela, gdzie znajduje się część wyposażenia z opactwa w Lubiążu: m.in. ołtarz Michała Archanioła oraz barokowy prospekt organowy. Natomiast w Rynku pod nr 29 zachował się renesansowy, murowany dom z XVI w.

Tutaj kończymy VI etap naszej drogi i kierujemy się na dworzec PKS. Spotykamy się już niedługo na VII etapie Prochowice – Legnica.

PROGRAM [wstępny]:

 • 07:00 – zbiórka Dworzec Centralny PKS
 • 07:30 – 08:27 – przejazd do Środy Śl.
 • 08:30 – 09:30- zwiedzanie muzeum średzkiego
 • 09:30 – 16:15 –  przejście Drogi ze Środy Śl. do Prochowic
 • 16:23 wyjazd z Prochowic autobusem
 • 17:30  powrót do Wrocławia

autor: Janina Kowalkowska

[na podstawie „Droga św. Jakuba. Via Regia. Dolny Śląsk.” Przewodnik pielgrzyma Autor: Ceglińska Anna, Karaś Henryk, Mendyk Emil, Smyk Jacek SAC Wydawca:Fundacja Wioski Franciszkańskiej]

Termin: 29.06.2013

Trasa: ok. 23 km

Godzina:  07:00

Zbiórka: Dworzec Główny PKS

Cennik:

 • 36 zł – sekcja NW/TOUR
 • 41 zł – pozostałe sekcje
 • 41 zł – Karta rabatowa
 • 44 zł – Karta seniora
 • 48 zł – pozostali

W cenie:

 • opieka instruktora Nordic Walking
 • przejazd
 • zwiedzanie muzeum średzkiego

ZAPISY:

Janina Kowalkowska

tel.: 509 282 191

e-mail: nordicwalking@fan.org.pl

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl