Sekcja Nordic Walking FAN Team zaprasza wszystkich chętnych na 5 etap Drogi Św. Jakuba z Mrozowa do Środy Śl. Zaplanowano przejście tego szlaku w terminie 08 czerwca 2013.

Wojnowice. Zespół obronny – zamek otoczony fosą wraz z mostem, ob. Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Historyków Sztuki . Zamek gotycki został wybudowany ok. 1513 r. dla Nicolausa von Schewitza. W latach 1545 – 1562 został przebudowany dla Jakoba Bonera i Andreasa Hertwiga, mieszczan pochodzących z Wrocławia. Wygląd zamku pozostawał bez zmian aż do lat 1974 – 1978, kiedy to  adaptowano go na ośrodek wypoczynkowy.

Zamek otacza fosa. Obiekt jest murowany, czworoboczny z dziedzińcem. Większość pomieszczeń jest w układzie amfiladowym. Na fasadzie znajduje się kilka tablic fundacyjnych m.in. Nicolausa von Schewitza i jego  żony, Andreasa Hertwiga oraz herby rodów von Boner i von Huber. W kliku salach w zamku zachowały się belkowe, dekorowane stropy z XVII i XVIII w. Do skrzydła północnego prowadzi ceglany most z XIX w. Wokół budowli zachowały się fragmenty parku założonego w XIX w. Jest to najbardziej interesujący zamek nizinny o regularnym kształcie na Śląsku. Obecnie mieści się w nim Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Miękinia.  Wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Miękinia.

Zabytki:

 • kościół pw. Narodzenia NMP, gotycki, zbudowany pod koniec XV w. w miejsce wcześniejszego z pierwszej połowy XIV w. Po pożarze w 1710 r. w znacznym stopniu przebudowany. Wnętrze w stylu barokowym
 • zespół pałacowy z XVII-XIX w.:
 • pałac
 • park
 • dom nr 81, murowano-drewniany z 1906 r.

Środa Śląska. Środa Śląska historycznie leży na Dolnym Śląsku. Miasto znajduje się na wysokości ok. 130 m n.p.m

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

 • ośrodek historyczny miasta. Układ centrum jest starszy niż kolonizacja na prawie niemieckim
 • kościół par. pw. św. Andrzeja, z XIII w., 1388 r., 1670 r., 1830 r.
 • cmentarz kościelny
 • dzwonnica, z pierwszej poł. XV w., k. XVI w.
 • ogrodzenie murowane z bramą, z XVI w.
 • kościół szpitalny, obecnie pomocniczy pw. NMP, z 1220 r., XVII/XVIII w. , 1871 r.
 • zespół klasztorny franciszkanów, ul. Kościuszki 60
 • kościół, obecnie par. pw. Podwyższenia Krzyża, z poł. XIV w., XIX/XX w., z l. 1933-35
 • klasztor, obecnie dominikanów, z 1726 r., XIX/XX w.
 • ruina zamku, ul. Cmentarna, z drugiej poł. XIII – XIV w.
 • mury obronne, z k. XIII-XIV w.
 • ratusz, obecnie muzeum, z drugiej poł. XIV w., XV w., XVI w., 1791 r., XIX/XX w.
 • zespół pałacowy, z l. 1860-70
 • pałac
 • park z aleją lipową
 • poczta, ul. Kolejowa 25, z l. 1886-1888
 • dom, ul. Parkowa 1, z 1898 r.

Święto Wina w Mieście Skarbów

Od kilku lat odradzają się na nowo tradycje winiarskie w gminie. Już od czasów średniowiecza produkcja wina w Środzie Śląskiej miała istotne znaczenie dla miasta i okolic oraz okolicznych mieszkańców, co dokumentuje herb miasta, na którym widoczne są winne grona, uprawiane w okolicy. Zapomniana przez wiele lat tradycja odżyła na nowo i od 2005 roku, w każdy drugi weekend września, organizowane jest Święto Wina w Mieście Skarbów. Święto jest imprezą dwudniową. Pierwszy dzień poświęcony jest konferencji winoroślarzy i winiarzy, mającej na celu poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie uprawy winorośli i kultury winiarskiej. Drugiego dnia organizowany jest festyn etniczno-historyczny. Istotnym punktem festynu jest jarmark o charakterze średniowiecznego targu, na którym odbywa się prezentacja win i produktów lokalnych oraz pokaz dawnej sztuki rzemieślniczej. Uroczysty charakter święta podkreślają historyczne stroje przedstawicieli władz lokalnych i uczestników festynu.

Opis trasy:

Po przyjeździe do Mrozowa ze stacji kolejowej kierujemy się w stronę Wojnowic na szlak Drogi św. Jakuba. Przed Wojnowicami wchodzimy do lasu trzymając się zielonego szlaku pieszego. Po wyjściu z lasu skręcamy w prawo przez przepust na rowie melioracyjnym i młodnikiem docieramy do przysiółka Łąkoszyce. Przecinamy drogę asfaltową prowadzącą do wsi, podążamy przez łąki, po przejściu przez kolejny przepust na rowie po prawej stronie widzimy budynki miejscowości Klęka, a po lewej stronie około 1 km przed nami znajdują się pierwsze zabudowania Miękini. Idziemy prosto łąkami ok. 200 m, na rozwidleniu skręcamy w lewo w stronę kępy drzew i zabudowań. Wchodzimy na drogę na tyłach gospodarstwa i za przepustem skręcamy w prawo , przechodząc obok nadleśnictwa, szkoły z boiskiem, Urzędu Gminy i kościoła – wychodzimy na główną drogę. Zwiedzamy zabytki. W Miękini znajduje się największa czynna winnica w Polsce. Na 16,8 ha uprawia się 35 odmian winorośli z których od 2005 roku Państwo Jaworkowie wytwarzają wina i eksperymentalne miody pitne. Po wyjściu z Miękini podążamy drogą gruntową konsekwentnie za znakami zielonymi na południe przez las sosnowy (z robinią akacjową, która wiosną uprzyjemnia wędrówkę zapachem kwiatów). Teren z wolna się podnosi osiągając kulminację po prawej stronie na Diabelskiej Górze (zwanej Szubienicznym Wzgórzem)169 m n.p.m. Nadal idziemy szlakiem zielonym. Dochodzimy do przysiółka Siemiechów. W oddali widzimy barokowy hełm kościoła pw. św. Marcina w miejscowości Święte. Po opuszczeniu zabudowań przekraczamy asfaltową drogę i dochodzimy do zabudowań i kapliczki NMP z Lourdes. Szlak zielony odchodzi na prawo a my trzymamy się ściany lasu, potem wzdłuż drogi obsadzonej robiniami akacjowymi dochodzimy do miejscowości Święte. Znowu wchodzimy na szlak zielony. Ze wzniesienia przed Świętem warto rozejrzeć się wokół: na południu widzimy masyw Ślęży, Góry Sowie oraz Wałbrzyskie a nawet Śnieżkę zaś na północy Lubiąż. Wychodzimy drogą na Komorniki i utrzymując kierunek marszu na widoczną kępę drzew poruszamy się drogą gruntową między polami. Dochodzimy do kompleksu sadów (wąska ścieżka) a do Środy Śląskiej wchodzimy w pobliżu gospodarstwa ogrodniczego. Szlak doprowadza nas ulicą Wierzbową do ul. Wrocławskiej ,przechodzącej w centralny plac Wolności.

Tutaj kończymy V etap naszej drogi i kierujemy się na dworzec PKS. Spotykamy się już niedługo na VI etapie Środa Śląska – Prochowice.

PROGRAM [wstępny]:

 • 08:20 – zbiórka Dworzec Główny PKP
 • 08:36 – 09:02 – przejazd do Mrozowa
 • 06:30 – 16:00 –  przejście Drogi z Mrozowa do Środy Śl.
 • 16:10 wyjazd ze Środy Śl. autobusem
 • 17:15  powrót do Wrocławia

autor: Janina Kowalkowska

[na podstawie „Droga św. Jakuba. Via Regia. Dolny Śląsk.” Przewodnik pielgrzyma Autor: Ceglińska Anna, Karaś Henryk, Mendyk Emil, Smyk Jacek SAC Wydawca:Fundacja Wioski Franciszkańskiej]

Termin: 08.06.2013

Trasa: ok. 20 km

Godzina:  05:45

Zbiórka: Dworzec Główny PKP

Cennik:

 • 24 zł – sekcje NW/TOUR
 • 29 zł – pozostałe sekcje
 • 29 zł – Karta rabatowa
 • 30 zł – Karta seniora
 • 32 zł – pozostali

W cenie:

 • opieka instruktora Nordic Walking
 • przejazd

ZAPISY:

Janina Kowalkowska

tel.: 509 282 191

e-mail: nordicwalking@fan.org.pl

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl