Klub Aktywnego Seniora zaprasza seniorów na zajęcia z gimnastyki, które odbywają się w czwartki w godzinach 16:10 – 17:00 w Gimnazjum nr 18 przy ul. Kłodnickiej 36.

Prowadzone są przez bardzo sympatyczną absolwentkę Akademii Wychowania Fizycznego w sposób bardzo atrakcyjny, profesjonalny, a ćwiczenia dostosowane są do możliwości osób w starszym wieku.

Grupa może liczyć 15 osób. Pierwszeństwo w zapisach mają członkowie KAS.

Odpłatność za cztery zajęcia 50 minutowe wynosi:

  • 10 zł dla członków KAS
  • 12 zł dla pozostałych Seniorów

ZAPISY:

Krystyna Olejniczak – Ciukszo

tel.: 508 918 428

e-mail: klubseniora@fan.org.pl

WPŁATY:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Nr konta: BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027

z dopiskiem: „gimnastyka” oraz imieniem i nazwiskiem w przypadku wpłacania z nie swojego konta.

autor: Elżbieta Nosewicz

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl