Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN po raz kolejny otrzymało dotację na projekt „Klub Aktywnego Seniora w roku 2013”. Już wkrótce na naszej stronie pojawi się harmonogram przewidywanych działań oraz informacja o rekrutacji!

Zasadniczym celem zadania jest zrealizowanie działań, pozwalających na propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie działań na rzecz rozwoju twórczej działalności Seniorów, integrowanie i aktywizowanie osób starszych na rzecz społeczności lokalnych. Proponowane działania będą miały na celu integracji środowiska
Seniorów oraz podnoszeniu jakości życia.

Na całość projektu składać się będzie wiele aktywności, które będą realizować zakładane cele. Głównym punktem programu będą zajęcia sportowe, które mają poprawić kondycję fizyczną Seniorów. Projekt urozmaicony będzie przez takie aktywności jak spotkania integracyjne, spotkania kulturalne, spotkania turystyczne i wiele innych.

Koordynator:

Kasia Moskal

e-mail: kasia.moskal@fan.org.pl

tel.: +48 501 158 301