Konkurs organizowany pod hasłem „Promuj 3 Sektor – pokaż się w kalendarzu!” miał na celu znalezienie organizacji, które opiszą krótkim hasłem siebie oraz podkreślą co dał im udział w projekcie profesjonalizacji trzeciego sektora. Nasze hasło to jednocześnie nasza misja: „bo sport tworzą ludzie i ich myślenie!

Konkurs organizowany był przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Gminę Wrocław/Centrum Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.

Wśród wyróżnionych organizacji oprócz naszego Stowarzyszenia znalazły się jeszcze:

 • Stowarzyszenie Akademickie Most
 • Taneczny klub sportowy STARDANCE
 • Fundacja Aktywny Senior
 • Fundacja Dialogu Kultur Etz Chaim
 • Dolnośląska Fundacja Przyjaciele
 • Fundacja „Daj szansę wcześniakowi”
 • Fundacja Opieka i Troska
 • Fundacja „Dobrze że jesteś”
 • Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną „Kamienna Tęcza”
 • Fundacja Bene Facta
 • Stowarzyszenie „W tonacji serca”

 

Wpłynęło wiele propozycji nasza okazała się jednak trafiona, jak myślicie jaki miesiąc nam przypadnie? Czekamy na wasze pomysły na naszym FANPagu :).