W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze posiedzenie uzupełnionego 12 października Zarządu Stowarzyszenia. W trakcie zebrania podsumowano wyniki Walnego Zebrania oraz ukonstytuowano Zarząd.

W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 51 osób, co stanowiło nieco ponad 30% członków uprawnionych do głosowania.

Poszczególne sekcje reprezentowało osób:

Nordic Walking FAN Team – 17 osób [60,71% członków sekcji]

Klub Aktywnego Seniora – 31 osób [29,25% członków sekcji]

FAN Tour Team – 16 osób [35,56% członków sekcji]

FAN Water Team – 0 osób


Wiadomo było, iż Prezesem Stowarzyszenia została Jolanta Ubowska, natomiast pozostały skład prezentuje się następująco:

 • Marcin Spitalniak – Wiceprezes
 • Maria Kujawa – Skarbnik
 • Katarzyna Moskal – Członek Zarządu
 • Krystyna Olejniczak-Ciukszo – Członek Zarządu
 • Janina Kowalkowska – Członek Zarządu
 • Janusz Tas – Członek Zarządu

Zarząd podjął również decyzje w sprawie nowych składek na 2013 rok:

 • 10 zł – opłata wpisowa
 • 40 zł – opłata obowiązkowa do Stowarzyszenia FAN

Składki do poszczególnych sekcji:

 • 40 zł – Nordic Walking FAN Team
 • 40 zł – Klub Aktywnego Seniora
 • 50 zł – FAN Tour Team
 • 50 zł – FAN Water Team

 Szczegółowa informacja o składkach zawarta jest – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE